Ursprung:
Angelica eller Angelika betyder lik en ängel. Namnet har sydeuropeiskt, ja till och med latinskt ursprung. Dock var det på romartiden ett mansnamn, inte minst för att änglarna är maskulina i bibeln. Intressant är dock att namnet går tillbaka till grekiskan, angelos, som i sin tur är hämtat från gammalpersiska angaros, som betyder "snabbt, ridande sändebud".

Biformer:
Biformer av Angelica är språkspecifika, så till exempel det franska Angelique, eller det polska Andzelika. Dessutom finns namnet Angela eller smekformen därav, Angelina, som är närbesläktat med Angelika.

Historiska Angelica:
Angelika Kauffmann (1741 - 1807) var en schweizisk-österrikisk konstnärinna. Hon föddes i Chur, flyttade som elvaåring med familjen till Italien och efter moderns död 1757 till Bregenz i Österrike. Ytterligare senare levde hon i England, där hon var en av grundarna av Royal Academy. Hon företog många resor till Italien för att studera antikens och renässansens konst och bosatte sig slutligen i Rom. Hon talade tyska, italienska, engelska och franska och omnämndes av den tyske författaren Herder som "den mest kultiverade kvinnan i Europa". Hon träffade Goethe i Rom, målade honom och illustrerade en del av hans skrifter. Hon skapade framför allt porträtt och historiska bilder.
Angelica Catalani (1780 - 1849) var orperasångerska. Hon fick sin utbildning i ett kloster nära Rom och debuterade som femtonåring i Venedig. Efter fem år i Lissabon, där hon hade stora framgångar, gifte hon sig och reste med sin make till Paris, Madrid och London, där hon fortsatte att övertyga. Hon gjorde stora pengar och drog sig tillbaka år 1827. Hon levde sedan dels på sitt gods i Florens, dels i Paris.
Angelica Singleton Van Buren (1818 - 1877) gifte sig med Abraham Van Buren, son till Martin, som var USA:s åttonde president. Eftersom dennes hustru hade dött för länge sedan, övertog hon rollen som "First Lady" i Vita huset under sin svärfars tid som president.

Namnsdagar:
Angelicas namnsdag firas på mycket skilda datum i olika länder. Den 4:e eller 27:e januari gäller i Tyskland (som dock är minnesdagar för Angela), samt den 28:e mars, medan man i Spanien hyllar henne den 17:e juli. Den 2:a oktober (Angela) eller 6:e december gäller i Italien, i Sverige är den 7:e december eller den 29:e juni Angelicas (och Angelas) namnsdag.

Statistik:
De enskilda statistikerna är mycket avvikande från varandra i de olika länderna, därför är det svårt att ge en allmän översyn.
I Österrike börjar namnstatistiken 1984. Då är Angelika på 47:e plats, med fallande tendens. 1993 förekommer namnet för sista gången bland de sextio första. 2004 dyker den italienska formen Angelina upp för första gången, på 48:e plats. Två år senare ligger den på 28:e och har 2008 som sista notering en 34:e plats.
I Tyskland låg Angelika mellan 1910 och 1940 på en plats mellan 100 och 200, sen kom en snabb uppgång under fyrtiotalet, som resulterade i att namnet under 50-talet låg bland de tio första. Åren 1954 till 1956 var det det vanligaste namnet överhuvudtaget. Till början av 70-talet låg man sedan bland de hundra första, sedan gav 70- och 80-talet placeringar mellan 100 och 250, för att senare falla ytterligare. På 2000-talet ligger Angelika kring 300:e plats. Även här är Angelina på uppgång. Namnet är 1988 för första gången bland de översta hundra och ligger på 2000-talet stadigt bland de femtio första. Angela däremot följer i stort utvecklingen av Angelika, med en absolut topp 1960, på en 13:e plats. År 2009 hittar vi Angelina på 43:e plats och Angela på 492:a. Angelika finns inte längre bland de 500 första.
I Frankrike dyker Angelica upp för första gången 1941, då tre flickor döptes till detta namn. Sen följer en uppåtgående trend, som kulminerar 1988, då femtio nya Angelica blir döpta. Sedan går kurvan neråt igen. På 2000-talet är det omkring 20 barn om året, som får detta namn. I ranglistorna kommer Angelica dock aldrig bland de 500 vanligaste, namnet ligget mellan 550:e och 750:e plats. Angelina firar stora framgångar på 2000-talet, 2006 föds 912 flickor, som ska få detta namn, medan det före 2000 var högst 300 om året, och mellan 1915 och 1965 inte ens hundra. Man förväntar sig, att den franska formen Angelique, ska vara mycket frekvent. Men det är bara delvis sant. Fram till 1966 fick årligen högst 150 barn detta namn. Sedan exploderar statistiken dock. Mellan 1974 och 1985 är det plötsligt minst 3700 om året, med en absolut topp 1981, då 5012 nya Angelique ser dagens ljus. Under denna tid ligger namnet kring 20:e plats i rankingen, 1974 når man högst med en 17:e plats. Efteråt faller kurvan brant tillbaka. År 2000 är man nere i 550 och 2006 i endast 153 Angelique.
I Polen ligger Angelika aktuellt på 14:e plats
I Sverige var namnet mest populär på 1980-talet, med en fallande trend fram till idag. Vid årtusendeskiftet låg Angelica fortfarande kring plats hundra i rankingen, men 2001 var sista året. Det finns omkring 12000 Angelica i Sverige, där man räknar samtliga förnamn. Som tilltalsnamn bär drygt 8000 detta namn. 2502 personer i Stockholm heter Angelica, 2061 i Västra Götaland och 1416 i Skåne.
I Spanien fanns det år 2008 totalt 6810 kvinnor, som heter Angelica. 5239 är logiskt nog spanjorskor, men hela 652 av dem kommer från Rumänien och 309 från Bolivia.

Angelica idag:

Om man söker i Google (svenska sidor) efter "Angelica", får man följande namn som de för närvarande mest eftersökta:
Angelica Zetterström är den 17-åriga tjejen Svensson i Telia-reklamfilmerna.
Angelica Jansson, är en modell, vilket syns i Google, eftersom det där finns bara bilder på henne, men inga andra uppgifter.
Angelica Höglund har deltagit i Idol 2008 och senare i Robinson, som hon fick lämna på grund av en livmoderinflammation.
Angelica Wiik, född 1960 i Stockholm, är konstnär, som alltid lyssnar till musik, när hon målar. Jazz och Edith Piaff hör till favoriterna
Noteras kan, att ingen av dem finns på Wikipedia.

En sökning bland tyska sidor ger följande toppresultat:
Angelika Hoffmann, är barnsjuksköterska från östra Belgien (där tyska är officiellt språk). Hon är känd genom projektet "Gib einem Kind Deine Hand" (Räck din hand åt ett barn) och finns just nu på Haiti, för att hjälpa vid återuppbyggnaden.
Angelika Schlunk är ministerialråd i Bundesjustizministerium i Berlin och övertar den 1:a april 2010 ledningen av den bayerska landsrepresentationen i Bryssel.
Angelika Koman, är österrikisk representant i europeiska kommissionen, avdelning inre marknad.
Ingen av dessa finns heller på Wikipedia.
Angelica Domröse föddes 1941 och är en (öst)tysk skådespelerska, som framför allt blev känd genom kultfilmen "Die Legende von Paul und Paula". Hon medverkade även i TV-produktioner och spelade teater.
Angelica Bridges, född 1973 i Missouri, är skådespelerska, modell och sångerska. Hon har medverkat i Baywatch, Glamour och Veronica Mars.


Copyright Bernhard Kauntz, Wolvertem 2010Tillbaka till , till , till eller till av Werbeka Netshop


21.3.2010 by webmaster@werbeka.com