ÖVRIGA URSPRUNGSGUDAR


Hypnos:

Nereus: Havsgud, ofta sammanblandad med Okeanos. Far till Nereiderna, som var 50 eller 100 stycken, bland dem Thetis och Amfitrite (av Doris). Framställs som klok, rättvis och mild.

Nyx: (natten) född ur kaos. Hennes klänning var svart och översållad med stjärnor.

Pontos: (havet) född av Gaia och tillsammans med henne förälder till Nereus.

Tartaros: (underjorden) född av Gaia och tillsammans med henne förälder till Typhon. Så småningom blev Tartaros (precis som Hades) benämningen för en plats, istället för gudomen. Tartaros kom att beteckna det stället i underjorden, där de av gudarna straffade måste vistas, t.ex. Ixion, Sisyfos, m.fl.

Typhon: Ett monster, som kämpade mot Zeus och sårade honom svårt. Först med hjälp av Hermes kunde Typhon övervinnas. Zeus grävde ner honom under vulkanen Etna, där man ännu idag kan se att han vill komma loss. Far till de olycksbärande vindarna. Anses av somliga även vara far till Chimären, Hydran och Kerberos (tillsammans med Echidna).


© Bernhard Kauntz, Västerås 1998
Tillbaka till eller till

webmaster@werbeka.com