HORERNA


Far: Zeus
Mor: Themis

Fakta:
Deras antal är okänt. De var samtliga välsinnade mot människorna och blandades ofta ihop med gracerna. Den ursprungliga kulten är från Attika, där de ansvarade för växtlighet, blomning och mognad. I senare versioner skötte de vädret och årstiderna, ja till och med likställdes med de senare. Tre av dem var också utvalda som mänsklighetens vägvisare i fråga om moral:
Eunomie: var förebild för klokt samhällsstyre.
Dike: skulle slå vakt om rättvisan.
Eirene: var fredens väktarinna.


Kommentar:
Trots att de ofta blandades ihop med gracerna och ibland även med muserna, var horerna gudinnor, inte nymfer.
Bernhard Kauntz, Västerås 1998
Tillbaka till eller till

webmaster@werbeka.com