NEREIDERNA


Far: Nereus
Mor: Doris

Fakta:
Det finns olika uppgifter om antalet Nereider. Ibland är de 50, ibland 100. En del av dem hade uppgifter att sköta, som rörde havets utseende, något som de alltid skötte parvis. (Världens första skiftarbete?). En del andra, som Amfitrite, Thetis, Galatea och Glauke blev kända på annat sätt.
Här följer en förteckning över dem som är kända med namn:

Amfitrite: Maka till Poseidon
Thetis: Maka till Peleus, mor till Achilles
Galatea:
Glauke och Galene: var ansvariga för havets skimrade vid lugnt vatten.
Halie och Thoe: ansvarade för vågornas fantasirika spel
Nesaie och Aktaie: kontrollerade de våldsamma bränningarna vid östränder
Ferusa och Dynamene: skötte svallandet och brusandet av de stora vågorna
Pasithea, Erato och Euneike: tog hand om de fascinerande tidsvågorna


Bernhard Kauntz, Västerås 1998
Tillbaka till eller till

webmaster@werbeka.com