NYMFER


Det finns vitt skilda uppfattningar om nymfernas väsen.
En del källor hävdar att de, likt gudarna, är odödliga och så gott som genomgående glada och vänliga varelser, till nöje för både gudar och människor. Andra säger att de mest är elaka mot människorna och liksom dessa även har en begränsad livstid.
De framställs dock alltid som unga och vackra. De kan göra sig synliga eller osynliga efter behag och de livnär sig, liksom gudarna, på ambrosia.

Man är också överens om att det finns en klassindelning bland nymferna, men den kan ta många olika former. Här kommer ett förslag:

Dryader (träd- och skogsnymfer)
Limonider (ängars och blommors nymfer)
Oreader (bergsnymfer)
Napaiader eller Auloniader (bergdalarnas nymfer)
Okeanider (fontän-, bäcks- och andra vattennymfer)
Nereider (havsnymfer)
Potamider (flod- och älvsnymfer)
Najader (övriga vattennymfer)
Limnader (sjö- myr- och träsknymfer)

samt
Pleiader (sju döttrar av Atlas och Pleione)
Atlantider (döttrar av Atlas)
Hyader (döttrar av Atlas och Aithra)


Bernhard Kauntz, Västerås 1998
Tillbaka till eller till

webmaster@werbeka.com