TILL MINA LÄSARE


Det började med att jag kontrollerade länkarna i Werbeka Netshop. Som vanligt var många av dem trasiga igen, bara ett halvår efter senaste genomgången. Speciellt ledsen blev jag, när jag såg att länkarna till grekiska mytologin i min online-bok "För 100 generationer sedan" inte fungerade längre.
Dem ville jag absolut ha kvar, de rör en så central punkt i antikens värld. Men om jag letade upp nya, skulle det kosta en hel del tid och det fanns ingen garanti för att de nya skulle hålla längre.
Dessutom märkte jag vid en snabb sökning, att så gott som allt material på nätet fortfarande bara fanns på engelska.
Då dök tanken upp: jag skriver själv om den grekiska mytologin, på svenska, och länkar dit. Då vet jag åtminstone att länken håller.

När jag planerade uppläggningen ville jag gärna passa på att skriva om gudarnas inbördes släktskap - ett område, där inte minst jag själv hade mycket nytt att lära mig.
Nu märkte jag dock ganska snabbt att kyrkobokföringen på den tiden inte var lika effektiv som i våra dagar och att det kunde hända att kärt barn inte bara hade flera namn, utan till och med flera föräldrar. I dessa fall anger jag de olika versionerna med siffror inom parentes efter namnen.
Namn, ja! Jag har ju källor på olika språk och stavningen av många namn är också språkspecifik. Ta smedarnas gud, t.ex.: Hefaistos - Hephaestus - Hephaistos på svenska-engelska-tyska respektive. Skulle någon utländsk stavning ha slunkit igenom någonstans, ber jag så mycket om ursäkt.

Själva myten kan också ha variationer, beroende på vem som har nedtecknat den. Jag ska försöka följa majoriteten bland mina källor, respektive nämna avvikelser.
Sen är det ju så att när man startar ett sådant projekt, vill man gärna försöka lyfta sig själv till de odödligas skara. Ett sätt kan då vara att producera eget material. (Jo... jag vet, men låt mig drömma lite!)
Förutom att falla tillbaka till mina källor, vad beträffar släktskap och myter, har jag ibland under rubriken "Scenario" återgett gudarnas "egna" tankar och känslor, allteftersom muserna inspirerade mig. Även dessa är naturligtvis grundade på myten, men utformningen har skett ganska fritt.
I somliga fall har jag även tillfogat en kommentar och ibland har jag försökt att luckra upp texten med några bilder, när jag har hittat passande. Dessa är då på grund av utrymmesskäl i regel ganska hårt komprimerade, men som sagt, syftet är i första hand att illustrera och inte att visa det konstnärliga värdet. Det finns säkert bilder i större format och med bättre upplösning att hitta på nätet, men om jag kan stimulera någon till att leta reda på en bild, så har jag till och med lyckats med en tvärkulturell gärning...

Ett ord om copyright, innan jag slutar. Jag håller benhårt på att man inte ska bryta mot den, jag är ju själv ansvarig för alla möjliga alster. Men - 70 år efter upphovsmannens död är hans verk fria, dvs en målning av Rembrandt måste vara lika mycket allmänkulturellt gods som en dikt av Goethe, oavsett vad nu museer eller utgivare av konstböcker må ha för egenintressen. Samtliga bilder som jag använder faller med marginal inom denna tidsram. Jag har också digitaliserat dem själv, för att jag undvika att "knycka" på nätet - men i konsekvens med det nyss sagda avstår jag från alla anspråk på dem, utan lämnar dem till fria som "public domain".

Därmed är väl det mesta sagt, det som återstår är att önska Dig mycket nöje bland de odödliga.


Bernhard Kauntz, Västerås i mars 1998
Tillbaka till eller till

webmaster@werbeka.com