DESSA är:

  • fäder

  • mödrar

  • samhället

  • vänliga farbröder

  • domare

  • dagisfröknar, -farbröder

  • mördare

  • skolfröknar, lärare

  • ect.

Fortsättning av DESSA-listan ?