Visste Du, att Adam i gamla texter före Eva hade en kvinna, som hette Lilith , som var skapat av samma material som han själv och som i protest frivilligt lämnade paradiset, för att hon inte ville ligga under honom vid samlag?

Slå inte upp det här i din bibel (oavsett vilken trosriktning), stället har omsorgsfullt tagits bort. Där börjar kvinnans historia, när Gud tar Adams revben för att forma Eva av det, så att mannen alltid skulle sakna något och kvinnan alltid skulle vara en del av honom.

Jag gissar att problemet med jämlikheten beror på att vi inte vet om vi är en Eva eller en Lilith. En del av anledningen är att historien om Lilith har hållits hemligt för oss i långa tider och för att vi därför inte känner denna "främmande" kvinna.

Lästips: Sigemund Hurwitz: Lilith: Die erste Eva; eine Studie über dunkle Aspekte des Weiblichen. Zürich 1980
Hurwitz beskriver såväl de historiska texterna om Lilith, som även denna arketyps psykologiska aspekt.

 

 

 

 

Genesis 1,26f berättar att det första människoparet skapades samtidigt ur samma jord (berättelse ur prästcodex), medan Jahwist i Gen. 2,21ff beskriver Evas skapelse ur Adams revben. Boken Raziel beskriver Lilith som "första Eva".

ur: Sigemund Hurwitz: Lilith: Die erste Eva; eine Studie über dunkle Aspekte des Weiblichen. S. 92ff