Hysteri:

Hysterin som symptom beskrevs redan under antiken och hänfördes intill våra dagar felaktigt enbart till det kvinnliga könet (grek.: Hystera -> Livmoder). Den hysteriska karaktären är en personlighetstyp som tenderar till hysteri, som utmärker sig genom emotionell labilitet, ett behov av att hävda sig och genom ett teatraliskt-rollspelsaktigt, oäkta känsloliv.