Förmätenhet uppträder statistiskt sett oftare hos män än hos kvinnor, psykiskt sett är det en kompensation av mindervärdeskomplex. Fråga:
Möjligtvis är denna fråga en tankeställare. Därför erbjuder vi trötta eller ovilliga läsare här den sista möjligheten att gå tillbaka till texten, utan att behöva ta itu med kraven, som denna fråga för med sig.

Alltså fråga:

 

 

 

 

 

Vilka händelser inger en kvinna en känsla av så starkt mindre värde, att hon inte ens klarar av att bli förmäten?

Personliga erfarenheter, som besvarar denna fråga kan skickas till författarinnan, som möjligtvis med hjälp därav kommer att skriva en fortsättning av hela denna intrikata historia.