P.S.: Om det finns män, som känner sig

  1. orättvist behandlade,
  2. påhoppade,
  3. dömda,
  4. framställda som monster,

efter att ha läst detta, då ber jag dem tänka på att

  1. författarinnan är kvinna och därför
  2. bara expert på kvinnors liv och drömmar,
  3. ändå älskar män, även om hon som feminist betraktas som manhaterska, och att hon
  4. verkligen skulle önska sig, att en man skulle skriva en ekvivalent text till "Döda dockor lever längre"


Tillbaka till eller till