Våldtäkt:

Rättsstridigt tvång till sexualakten genom våld eller hotelser under samtidig fara för hälsa eller liv.

Rättsstridigt tvång:

Tvång till en handling, ett accepterande eller en fösummelse medelst våld eller hot med ett starkt obehag.