© Bernhard Kauntz, Västerås, 1998

OH, GUD....

...vilka var de?


Det här är ett enkelt multiple-choice test. Till varje fråga finns det fem svar, av vilka ett är rätt. Varje rätt svar ger en poäng. Skriv ner Dina svar på ett papper och titta på nästa sida hur många poäng Du får. Ren gissning ger Dig ett genomsnitt på 2,4 poäng, men bättre kan Du väl?! Fast Du behöver inte ha alla tolv rätt för att få ett hyggligt resultat.
Lycka till!

 1) Vem var krigsguden?
.
.
.
.
A) Eros
B) Ares
C) Helios
D) Hades
E) Hektor
 2) Vem var kärleksgudinnan?
.
.
.
.
A) Atena
B) Rhea
C) Demeter
D) Artemis
E) Afrodite
 3) Zeus hade många kärleksaffärer,
men vem var han gift med?
.
.
.
A) Hekate
B) Persefone
C) Hera
D) Helena
E) Hebe
 4) Persefone var Gudinnan för
.
.
.
.
A) Underjorden
B) Hatet
C) Solen
D) Sömnen
E) Månen
 5) Poseidon var Guden för
.
.
.
.
A) Kärleken
B) Havet
C) Aten
D) Skogen
E) Rikedomen
 6) Vem var INTE en avkomma av Zeus?
.
.
.
.
A) Melpomene
B) Minos
C) Hefaistos
D) Demeter
E) Apis
 7) Vilken var INTE någon av muserna?
.
.
.
.
A) Klio
B) Erato
C) Thalia
D) Urania
E) Dione
 8) Vem rövade bort Helena
och förde henne till Troja?
.
.
.
A) Paris
B) Iason
C) Menelaos
D) Priamos
E) Hektor
 9) Vem hade ingenting att göra med Perseus?
.
.
.
.
A) Zeus
B) Akrisios
C) Leto
D) Polydektes
E) Andromeda
10) Vem hade inget samband med Orion?
.
.
.
.
A) Eris
B) Merope
C) Eos
D) Oinopion
E) Artemis
11) Vad hette floden,
som ledde till Underjorden?
.
.
.
A) Medusa
B) Karon
C) Styx
D) Hades
E) Kerberos
12) Vem var inte bland Afrodites älskare?
.
.
.
.
A) Phidias
B) Hefaistos
C) Dionysos
D) Poseidon
E) Hermes


Till

Tillbaka till eller till av


page constructed: 1.3.1998 by webmaster@werbeka.com