Svar till: LOGIK PÅ JULAFTON


Är Du helt säker på svaret? Om inte, tycker jag att Du ska gå tillbaka till och försöka igen. Du får en större kick, om Du löser problemet själv...

Om Du, å andra sidan, är helt säker, så behöver Du väl inte titta på svaret? Men, eftersom det har handlat om julafton och allt, så ska jag väl inte vara sån heller.... Tryck här: .

Tillbaka till eller till av


last update: 18.4.1999 by webmaster@werbeka.com