SVAR TILL GÖMDA STÄDER


Följande 25 städer var gömda: Ath (Belgien), Lahti (Finland), Enns, Linz (båda Österrike), Praha (Tjeckien), Cork (Irland), Narvik, Oslo (båda Norge), Locarno, Sion (båda Schweiz), Stockholm (Sverige), Barcelona, Malaga (båda Spanien), Birmingham, Manchester, Stoke (alla Storbritannien), Berlin, Bonn, Mainz (alla Tyskland), Arles, Lyon, Marseille (alla Frankrike), Napoli, Pisa, Roma (alla Italien).

För att se var de fanns kan Du titta på följande schema. Varje färg motsvarar en riktning. Röd står för vänster till höger, ljusblå nerifrån upp, ljusgrön diagonalt uppåt till höger, osv.

En gång till: Medan 20 är ett mycket bra resultat för en europe, är 15 lika bra för någon som inte bor i Europa. Det europeiska genomsnittet ligger vid 12, icke-europeer har 8. Men - dessa siffror gäller för dem som försöker. Glöm inte att det finns mycket folk som inte ens skulle tänka på att försöka.


Tillbaka till

Tillbaka till eller till av


last update: 3.6.1996 by webmaster@werbeka.com