SVAR TILL: VAR BOR DE?


Medan 12 och mer är ett utmärkt resultat, och 8 fortfarande är bra, ligger genomsnittet kring 5.

LOVE PIROL (Storbritannien) LIVERPOOL
HANS WIGTON (USA) WASHINGTON
SUSI EBENARO (Argentina) BUENOS AIRES
RENATA VANI (Madagaskar) TANANARIVE
ORION ERIDEJA (Brasilien) RIO DE JANEIRO
OTTO NOR (Kanada) TORONTO
CURT USIBE (Rumänien) BUCURESTI
HERB GEIDEL (Tyskland) HEIDELBERG
MARS TADEM (Holland) AMSTERDAM
PETER WANN (Belgien) ANTWERPEN
BORIS KINSOV (Ryssland) NOVOSIBIRSK
LISA REMEL (Frankrike) MARSEILLE
AXEL DANARI (Egypten) ALEXANDRIA
ROSA PALAVI (Chile) VALPARAISO
OSCAR FINCANS (USA) SAN FRANCISCO
TOM KLOSCH (Sverige) STOCKHOLM
DINO MOVETE (Uruguay) MONTEVIDEO
SABA IBADDE (Etiopien) ADDIS ABEBA
KAIN AGSA (Japan) NAGASAKI
LARA VABIST (Slovakien) BRATISLAVA


Tillbaka till

Tillbaka till eller till av


last update: 10.1.1997 by webmaster@werbeka.com