SVAR TILL ALLMÄNBILDNINGSTEST


Du har väl svarat på frågorna, innan Du tittar på svaren?

Du får en poäng för varje rätt delsvar - varje fråga kan alltså ge maximalt 6 poäng.

01 - 739816 02 - 628479 03 - 145372 04 - 462198
05 - 214836 06 - 927514 07 - 627594 08 - 632875
09 - 269483 10 - 396824 11 - 285437 12 - 546372
13 - 967452 14 - 967218 15 - 512734 16 - 756328
17 - 438615 18 - 524378 19 - 278413 20 - 476385


Lägg nu ihop alla Dina poäng och titta i tabellen, hur Du ligger till:

Det exakta genomsnittet är 63,4 rätt. Maximalpoängen är 120.

Om Du har mer än 100 rätt: Anmäl Dig omgående till Jeopardy.
Om Du har mellan 91 - 100 rätt: Utmärkt. Bara en av tio når hit.
Om Du har mellan 81 - 90 rätt: Mycket bra resultat. Bara en av fem är lika bra.
Om Du har mellan 72 - 80 rätt: Bra. Du ligger bland övre tredjedelen av befolkningen.
Om Du har mellan 55 - 71 rätt: Genomsnittsresultat. Över 63 med plus i kanten.
Om Du har mellan 45 - 54 rätt: Nåja. Du hade kanske en dålig dag?
Om Du har mellan 32 - 44 rätt: Det kan bli bättre. En av fem hamnar här eller lägre.
Om Du har mindre än 32 rätt: Allmänbildning - vad är det?

Glöm inte att ovanstående resultat gäller den vuxna befolkningen. Är Du yngre än 16 år, har Du nog ingen större glädje av utvärderingen - det beror helt på Ditt intresse under de närmaste åren hur allmänbildad Du kommer att bli. Är Du i de övre tonåren eller mycket gammal, kan Du nog flytta upp en kategori i resultatlistan.

Om Du vill se testfrågorna igen, tryck här. Till .


Tillbaka till eller till av


sidan skapades: 3.6.1996 by webmaster@werbeka.com