Vad vet Du om
VÅRT SOLSYSTEM?


Du har väl svarat på frågorna, innan Du tittar här?
Om inte, kan Du gå tillbaka till nu.

Först några ord om poängen:
Du får en poäng för varje rätt svar. Om en fråga har fler än ett svar, kan Du få flera poäng. Fråga 1 ger alltså maximalt 5 poäng.

Resultat:
24 till 25 poäng: Jag är imponerad. Fast jag gissar att Du är yrkesman.
21 till 23 poäng: Excellent. En av femtio når dessa höjder.
18 till 20 poäng: Mycket bra. Du kan en del om astronomi.
15 till 17 poäng: Bra. Du känner säkert igen några stjärnor också.
12 till 14 poäng: Det här är godkänt. Genomsnitt.
 9 till 11 poäng: Nästan o.k., men något under genomsnittet
 6 till 8 poäng: Nja. Så här mycket kunde min åttaåring.
 0 till 5 poäng: Du lever antagligen under jorden, där himlen inte syns.Rätt svar:

 1) Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus och Pluto
 2) Pluto
 3) Merkurius
 4) Venus resp. Mars
 5) Jupiter
 6) 2
 7) Phobos och Deimos
 8) På Jupiter
 9) Avståndet mellan jorden och solen
10) Amalthea, Europa, Io, Ganymedes *)
11) 12 (11,8) år
12) 4 ljusår
13) 30000 ljusår
14) Ganymedes, en av Jupiters månar. (Titan, en av Saturnus månar) **)
15) Triton, som hör till Neptunus

*) Om Du har svarat Kallisto istället för Amalthea, har Du nämnt de största av Jupiters månar, de som Galileo Galilei upptäckte. Men det var alltså inte frågan...
**) Man trodde länge att Titan var den största månen i vårt solsystem, men nyare forskning har visat, att Ganymedes är lite större. Men eftersom Du (precis som jag) kan ha lärt Dig att Titan är störst, får Du räkna ettdera av de två svaren som rätt. Ett hjärtligt tack till Rich ”Iwillwin”, för rättelsen.Till

Tillbaka till eller till av


last update: 11.05.2001 by webmaster@werbeka.com