Vad vet Du om
1800-talet?


Du har väl svarat på frågorna, innan Du tittar här?
Om inte, kan Du gå tillbaka till nu.

Först några ord om poängen:
Du utgår från händelserna. För varje rätt namn får Du en poäng. För varje rätt årtal likaså. Om Du har hittat såväl det rätta namnet som det rätta årtalet till en händelse, får Du en extrapoäng, alltså totalt 3 på den frågan. Men kom ihåg att Du inte får någon poäng för rätt namn och årtal, om det är till fel händelse.

Resultat:
30 - 36 poäng: Imponerande. Kan Du alla årtal utantill?
24 - 29 poäng: Utmärkt. Du har bara tagit fel på några år ibland.
18 - 23 poäng: Mycket bra. Du har ett hyggligt tidsperspektiv.
12 - 17 poäng: Det duger. Genomsnitt.
07 - 11 poäng: Tillräckligt. Men inte mer heller.
00 - 06 poäng: För lite. Vet Du egentligen att det har levt människor före Dig också?De rätta svaren:

Första utställningen av impressionisterna i Paris    Claude Monet    1874
Första filmkameran i bruk Bröderna Lumière    1895
Slaget vid Waterloo Napoleon    1815
Amerikanska inbördeskriget Gettysburg    1863
Första Olympiska Spelen Aten    1896
Krimkriget Florence Nightingale       1853
Skådespelet Amphitryon utges Heinrich von Kleist    1807
Världens första frimärke Queen Victoria    1840
Landmärke i Paris Gustave Eiffel    1889
Kommunistiska manifestet Friedrich Engels    1848
Första glödlampan Thomas Edison    1879
Troja upptäcks Heinrich Schliemann    1870

Till

Tillbaka till eller till av


last update: 16.10.2001 by webmaster@werbeka.com