Svar till: Vad vet Du om Danmark?


Du har väl svarat på frågorna, innan Du tittar här?
Om inte, kan Du gå tillbaka till nu.

Några ord om poängen:
För varje rätt svar på en delfråga får Du en poäng. Kunde Du alla 3 delfrågor inom samma fråga, får Du en bonuspoäng, alltså totalt 4 poäng på denna fråga. Det vill säga, högsta möjliga poängen är 40 totalt.

Resultat:
35 - 40 poäng: Du är dansk eller åtminstone skåning. Och allmänbildad dessutom.
30 - 34 poäng: Utmärkt. Du har troligtvis varit i Danmark några gånger.
25 - 29 poäng: Ett bra resultat. Du kan känna Dig nöjd.
20 - 24 poäng: Det duger. Dina kunskaper om Danmark motsvarar genomsnittet.
12 - 19 poäng: Inte var det mycket. Men Du vet förmodligen, var Danmark ligger på kartan.
00 - 11 poäng: För lite. Kanske dags att investera i en kartbok?De rätta svaren:


Fråga 1: 5-4-2
kirke betyder kyrka
uge betyder vecka
lukket betyder stängd


Fråga 2: 2-4-5
Bornholm, Amager och Lolland är danska öar.


Fråga 3: 5-2-6
halvtreds är 50
femten är 15
firs är 80


Fråga 4: 6-1-5
Danmark förlorade Schleswig-Holstein år 1864.
Kalmarunionen grundades 1397.
Unionen med Norge upplöstes 1814.


Fråga 5: 2-3-6
Runorna och kyrkan i Jelling, Roskildes katedral och Slott Kronborg vid Helsingör hör till världskulturarvet.


Fråga 6: 3-6-1
Hans Christian Andersen
Tycho Brahe
Sören Kierkegaard


Fråga 7: 5-2-3
Mortens aften är den 10 november.
Nationaldagen infaller den 5 Juni.
Sankt Hans aften är den 23 Juni.


Fråga 8: 1-3-4
Roskilde, Köpenhamn och Ringsted ligger på Själland.


Fråga 9: 5-6-1
Drottningen heter Margarethe (II).
Drottningens make heter Henrik.
Kronprinsen heter Frederik.


Fråga 10: 5-1-6
"Jadekatten" har skrivits av Suzanne Brøgger.
"Den afrikanske Farm" är av Karen Blixen.
"Kvinnan och apan" är en roman av Peter Høeg.Till

Tillbaka till , till eller till av


last update: 3.3.2004 by webmaster@werbeka.com