För 1000 år sedan flöt havet fram här - nu är det bördig åkermark.
   
A 1000 years ago still covered by the sea - today there is fertile farming land.

    Vor 1000 Jahren noch vom Meer bedeckt - heute ist es fruchtbarer Ackerboden.last update: 3.6.2002 by webmaster@werbeka.com