GALLERI/GALLERY/GALERIE VENUS

MIN FÖRSTFÖDDE - MY FIRST-BORN -
MEIN ERSTGEBORENER


Det är ett av de första korten, som jag själv framkallade och förstorade.
It is one of the first photos, which I developed and enlarged myself.
Das ist eines der ersten Bilder, die ich selbst entwickelte und vergrößerte.
Tillbaka till , till eller till av Werbeka Netshop
Back to , to the or to the of Werbeka Netshop
Zurück zu , zur oder zum von Werbeka Netshop


last update: 6.11.1998 by webmaster@werbeka.com