GRAFISKA CITAT - GRAPHIC QUOTATIONS
GRAPHISCHE ZITATE

Jana Czipin


En fjärilsvingspets har rört vid hjärtat av is.
Och nu formas smältvattnet till tårar.

A tip of a butterfly's wing has touched the heart of ice.
And now the melting water transforms into tears.


Tillbaka till , till eller till av Werbeka Netshop
Back to , to the or to the of Werbeka Netshop
Zurück zu , zur oder zum von Werbeka Netshop

last update: 19.6.1998 by webmaster@werbeka.com