FÖR 100 GENERATIONER SEDAN

År 570 f. Kr.


Denna tyrrenska amfora tillverkades omkring 570. Vi ser Perseus och gorgonerna på den. Man märker den tydliga skillnaden till samtida grekisk keramik, som inte längre är så grov i utförandet. Vid samma tid tillverkades t.ex. den 66 cm höga Francoisvasen, hittad i Chiusi, numera att beses i Arkeologiska museet i Florens. Den skapades av krukmakaren Ergotimus och målaren Klitias. Det arkaiska måleriet under denna period kännetecknas av svarta figurer på ljus grund, en teknik, som inte medger realism. Vasen visar Silenos, silenernas anfader, som skäggig man med hästöron. Silenerna blandades ofta ihop med satyrerna, eftersom de också var skogs- och bergandar. Sagan berättar att kung Midas hittade den druckne Silenos i sin trädgård och efter en tids gästfrihet hjälpte honom att hitta tillbaka till Dionysos. Silenos var till skillnad från de övriga silenerna mycket klok och även Dionysos lärare. I satyrspelen förekom silenerna ofta som roliga, halvfulla körfigurer.

Cleisthenes, son till Megakles och Agariste, föddes, samma år som hans morfar och namne avlider. Cleisthenes d.y. sägs ha introducerat demokratin i det gamla Aten.

Pittakos från Mytilene, en av Greklands sju vise män, dog. Han lär ha varit den förste nykterhetsivraren i historien. Som diktator förordnade han om dubbelt straff för brott som begicks i berusat tillstånd. Sapfo och Alkaios lär ha hört till dem som inte gillade detta beslut. (Det är lustigt att se att så många oväsentliga frågor har rört upp sinnena genom historien. Attityden kring dem har kanske ändrats, idag är det ju i det närmaste en ursäkt, att ha varit full - vilket ju heller inte är bra -, men innehållet diskuteras oförtrytet. Jag undrar vad Dionysos, vinguden, tyckte om Pittakos?)
Om Pittakos påstås dessutom, att han under ett krig med Aten hade utmanat den atenske generalen Frynon på tvekamp och sedan snärjt in honom i ett nät som hållits gömt bakom skölden. Sen var det ju lätt (om än fegt) att dräpa honom. (Men för en vis man borde det egentligen ha varit under hans värdighet.)

Ahmose II (eller Amasis) blev egyptisk farao efter Apries. Född av enkla föräldrar blev han general och blev skickad av Apries för att kväva en revolt hos de egyptiska trupperna. Istället anslöt han sig till rebellerna, som valde honom till kung. De slog tillbaka Apries och hans inhyrda legionärer och avsatte den gamle faraonen. Ett av Ahmoses första bedrifter var att underkasta Cypern, som sedan assyriernas fall hade varit självständigt.
Det egyptiska ordet farao betyder egentligen "stort hus" från början - det var beteckningen för regentens palats. Först senare blev det brukligt att regenterna kallade sig själva för faraoner.

Phalaris blev - en mycket grym - regent för städerna Akragas och GelaSicilien. Sicilien befolkades först av ett folk som hette siculi eller sicani. Dessa tros ha kommit från Italiens sydspets.


Amfora med hästhuvud, kring 570 f. Kr., Kunsthistorisches Museum, Wien
Lao-tzu (Lao-tse) föddes. Han var en kinesisk filosof och sägs ha grundat taoismen. Han föddes i provinsen Henan och var hovbibliotekarie. Han sägs ha skrivit den filosofiska avhandlingen Tao-te Ching (= vägen och dess kraft). Detta är den med avstånd mest översatta kinesiska boken, som också hade ett jättestort inflytande på hemmafronten, vad beträffar idé och kultur. Den lär ut att "vägen" (=tao) upptäcks genom att erkänna och acceptera intigheten, dvs att visdom är när man förstår att svaghet i verklighet är styrka, att glädje beror på olycka och att passivitet är den mäktigaste handlingen. (Det senare praktiserar jag varje morgon, när det egentligen är dags att stiga upp!)

Kyrene, under Battos II, försvarade sig mot ett anfall från egyptierna. Staden grundades av kolonisatörer från Thera och låg vid libyska kusten.

till 565 krig om ön Salamis, i vilket Peisitratos skaffade sig erfarenheter som general, men inte minst politiskt inflytande. På så sätt växte han fram som ledare för folket i nordöstra Attika, som strävade efter politisk jämlikhet.


År 568 f. Kr.


Nebukadnessar II började en invasion i Egypten, men lyckades inget vidare mot Ahmose II:s försvar. Det hade gått bättre redan år 605, då Nebukadnessar var befälhavare över sin fars armeer. Då hade han vunnit det avgörande slaget vid Carchemish i Syrien.
Samma år, den sjunde september, besteg han tronen efter sin fars, Nabopalassars död. Under Nebukadnessars senare år, när medernas inflytande växte i norr och öster, byggde han en mur, känd som den "Mediska muren", för att hålla bort eventuella inkräktare.
Babylonien blomstrade under Nebukadnessars ledning, inte minst på grund av plundringsintäkterna och tributbetalningarna som han skaffade landet på sina fälttåg. Han såg dock även till att restaurera byggnaderna i Babylon.

Ahmose II gick i allians med Samos och Lydien och underhöll fredliga relationer med grekerna.


År 563 f. Kr.


Siddhartha Gautama föddes i nordöstra Indien, i Kapilavastu, men han skulle bli långt mera känd som Buddha. Hans far var regent i ett minikungarike, därför fick den unge prinsen en behagfull ungdomstid.

År 562 f. Kr.


oktober: Nebukadnessar II dog och efterträddes av sin son Amel-Marduk på tronen, som dock bara regerade en kort tid, till 560.


Copyright Bernhard Kauntz, Västerås, juni 1996 - januari 2000
Till , till eller till

webmaster@werbeka.com