SAMHÄLLSKRITIK PÅ HEXAMETER

ABB och HISTORIA


Ur TV-programmet "Kalla fakta" framgick att mer än hälften av eleverna på ABB:s industrigymnasium i Västerås skulle vilja läsa historia, men att de inte får göra det, för att företaget vägrar att ge utrymme därtill i läroplanen....

Här ska Homeros bli hyllad, hexametern äras och hedras.
Enbart att veta dess byggnad är stor del av människans bildning.
Världens historia, liksom en kunskap om litteraturen
ingår naturligtvis också. Dessa är eviga värden!

Klart, industrin och tekniken är viktiga delar i livet.
Framgång och status förlänar de oss, kanske till och med ära.
Samhällen dock, som ej lär av förgångna misstag och vägrar
erkänna mänskliga värden, förintas av högmod och vanmakt!

Hut, trefalt hut, ABB, som förvägrar de unga att läsa
ämnen, som fullbordar synen på mänskligt beteende. Skamligt!

Copyright Bernhard Kauntz, Västerås, juni 1998


Tillbaka till eller till

webmaster@werbeka.com