MINNESVÄRDA DART-ÖGONBLICK

MEMORABLE DART-MOMENTS

ERINNERUNGSWERTE DART-MOMENTE

SOMMAR OCH HÖST 2017
SUMMER AND AUTUMN 2017
SOMMER UND HERBST 2017
Som avslutning på våren organiserade Jocke Danielsson en utomhustävling på lantgården hemma hos sig. Fast det var inte själva tävlingen, som var huvudmomentet i det hela. Det blev en mycket rolig klubbfest. Under sommaren hade sen Svan en annan, givande idé: Under tio veckor spelade vi 6 olika spel vid träningarna, så att tiden inte kändes alldeles för avlägset, innan allvaret skulle börja igen. Till höstupptakten körde vi en andra omgång av min "Dartplus", där man varvar pilkastning med svar på frågor och några andra övningar, som också kan påverka poängställningen. Där kan även familjemedlemmar pröva sina färdigheter. Alla dessa arrangemang utöver de normala träningarna, gör att vår klubb är lite outstanding, enligt min åsikt. Icke desto mindre tappade vi några av de bättre spelarna, på grund av olika omständigheter.
Dessutom gifte sig vår kassör, taktikern, idésprutan och drivkraften i hela klubben, Mikael Svan med sin Veronicka. De bjöd klubbmedlemmarna på bröllopsfesten och sedan till en mer informell, men ändå överdådig kvällssammankomst. Det blev definitivt ett minne av den nya säsongen.
  At the end of the spring season Jocke Danielsson organized an outdoor competition on the farm, where he is living. But it was not the competition, which was the main attraction this afternoon and evening. It became a very nice party. In summer, Svan had another enlighted idea: during ten weeks we played six different games at our trainings. That way the time didn't seem to be that long, before the new season would start again. At the beginning of autumn we had another turn of my "Dartplus", where you mix darting with answering questions and some other activities, which also influence the points. Family members could participate as well. All of these events, apart from the normal trainingsessions make our club a little outstanding, I think. Nevertheless we lost a couple of our better players, due to personal reasons.
Apart from all this, our treasurer, tactician, inventor and overall drifty person in the club, Mikael Svan, married his Veronicka. They invited the clubmembers to the weddingparty and afterwards to a more informal, but still marvellous gathering in the evening. This became certainly a highlight of the new season.
  Als Abschluss der Frühjahrssaison organisierte Jocke Danielsson ein Freiluftturnier auf seinem Bauernhof. Jedoch war nicht das Turnier der Höhepunkt, sondern es wurde eine sehr nette Klubparty daraus. Im Sommer hatte Svan eine andere, glänzende Idee. Während zehn Wochen spielten wir sechs verschiedene Spiele bei unserem Training, sodass die Zeit nicht allzu lang erschien, bevor die neue Saison wieder begann. Zum Herbstauftakt hatten wir eine neue Auflage von meinem "Dartplus", wo man Darten mit Quizzes und anderen Übungen mischt, die auch zur Punktestellung beitragen. Auch Familienmitglieder waren dazu eingeladen. Alle diese Events geben unserem Klub einen Mehrwert, finde ich. Dennoch verloren wir aus verschiedenen Gründen einige unserer besseren Spieler.
Außerdem heiratete unser Finanzminister, Taktiker und einfallsreicher Organisator im Klub, Mikael Svan, seine Veronicka. Sie luden die Mitglieder zur Hochzeitsfeier ein und nachher zu einem informellen, aber dennoch hervorragenden, abendlichen Zusammensein. Dies ist ohne Zweifel eine bestehende Erinnerung an die neue Saison.

  Ett vackert par vid första dansen. Bröllopet mellan Mikael och Veronicka blev en höjdpunkt vid sidan av dartvardagen.

A beautiful pair at the first dance. The wedding between Mikael and Veronicka became a highlight aside of the daily dart routines.

Ein hübsches Paar beim einleitenden Tanz. Die Hochzeit von Mikael und Veronicka war ein Höhepunkt abseits vom alltäglichen Dartleben.

Från den sommaren måste en internationell framgång nämnas, då Rusty-Jake Rodriguez och Thomas Langer, Österrike, vann dubbeln i Junior-EM, som gick i Malmö. Även Mensur Suljovic från Österrike vann en tävling i september, nämligen Champions League of Darts.
From this summer an international success must be mentioned. Rusty-Jake Rodriguez and Thomas Langer, starting for Austria, won the boys' pairs in the Junior World Cup, held in Malmö. In September, Mensur Suljovic from Austria won as well - the Champions League of Darts.
Von diesem Sommer bleibt auch ein internationaler Erfolg in der Erinnerung. Rusty-Jake Rodriguez und Thomas Langer holten Gold für Österreich im Doppel der Junior-EM in Malmö. Auch Mensur Suljovic gewnn im September für Österreich - die Champions Leagus of Darts.

Det österrikiska pojklandslaget vid ungdoms-EM i Malmö. Från vänster: Marco Jungwirth, europamästarna i dubbel, Thomas Langer och Rusty-Jake Rodriguez, bakom dem Marc Emilio Nalis och till höger lagledaren Dietmar Schuhmann. Till höger om dem tävlingsansvarig Nils-Erik Ekman och World Cup vinnaren 2017 Vicky Pruim.
The Austrian boys' national team at the European Youth Cup in Malmö. From the left: Marco Jungwirth, the European Pairs Champions Thomas Langer and Rusty-Jake Rodriguez, behind them Marc Emilio Nalis and to the right leader Dietmar Schuhmann. To the right of them tournament leader Nils-Erik Ekman and World Cup Winner 2017 Vicky Pruim.
Die österreichische Burschen-Mannschaft bei der Jugend-EM in Malmö. Von links: Marco Jungwirth, die Europameister im Doppel, Thomas Langer und Rusty-Jake Rodriguez, dahinter Marc Emilio Nalis und rechts Betreuer Dietmar Schuhmann. Noch weiter rechts Turnierleiter Nils-Erik Ekman und die Siegerin im World Cup 2017, Vicky Pruim.


Inför distriktsårsmötet tjatade valberedningen på mig, att jag skulle ställa upp i styrelsen. Jag hade ingen större lust till det, men jag lät mig bevekas och sa att jag i alla fall kunde sitta som suppleant ett år. Redan vid konstituerande sammanträdet fick jag veta att någon hade hoppat av och att jag därför blev uppflyttad som ordinarie medlem i distriktsstyrelsen. Vad skulle jag göra i det läget? Någon måste ju göra jobbet. Och när man sitter i en styrelse, finns det även uppgifter, som måste skötas. Jag tog alltså på mig att bli serieansvarig. Jag gillar ju siffror, därför var det en uppgift som föll mig i smaken, men den kostade mycket tid. Fast jag fick också bra feedback från de olika föreningarna, som jag försökte hålla informerade så gott det gick. Det var lite värre med stödet från mina styrelsekollegor ...
Sista veckan i augusti hade jag planerat en resa till norra England, som jag hade blivit inbjuden till. Men istället skulle jag gå på en kurs för serieansvariga från hela landet. Eftersom jag var helt ny, var det för mig ett självklart val att ta kursen - jag måste ju lära mig. Englandsresan fick jag väl skjuta på framtiden, om min inbjudan då fortfarande gäller ...
En highlight utöver det vanliga var att mina gamla lagkompisar från Belgien, Cere och Braem, kom och hälsade på mig en vecka. Självklart blev det ett besök på klubben, där vi deltog i Fredagscupen. Vi lyckades vinna var sin pool, vilket visade att man kan spela dart även i Belgien. Sorgligt var dock att någon stal mina pilar, när vi firade framgångarna på en krog efteråt.

At the annual assembly of our district, they wanted me to be part of the board. I was not really tempted, but I let myself be talked into it and said that I would sit as a substitute for one year. At the board's first meeting I was told, that there already was somebody, who had resigned, so I would have to fill his place as an ordinary member. Well, somebody has to do the work. And if you are part of a board, there are assignments, which have to be done. So I went for being responsible for the district's leagues. As I like to handle numbers, that seemed to be something I might like. But it cost a lot of time. I got some nice feedback though, from the clubs, which I tried to keep informed as well as possible. It was a little worse with the backup of my colleagues on the board ...
During the last week of August I had planned a trip to England, which I had been invited to. But of course - during that weekend there was some information for league leaders from all the country. As I was entirely new, it was a logical choice to participate in that education. I had to learn all I could. The trip to England will have to wait, if the invitation still stands ...
An outstanding highlight was, that Cere and Braem came to see me during a week. Of course we visited our club, where we participate in the Friday-Cup. All of us managed to win our pool, in order to show, that one knows how to play darts in Belgium as well. Sadly enough somebody pinched my set of darts, when we celebrated the success in a pub afterwards.

Bei der Jahresversammlung unserer Region wollte man mich in den Vorstand wählen. Ich war nicht wirklich darauf erpicht, aber ich ließ mich überreden und sagte zu, ein Jahr lang Stellvertreter zu sein. Bei der ersten Sitzung erfuhr ich, dass schon jemand das Handtuch geworfen hatte und ich daher normales Vorstandsmitglied wurde. Was soll man in dieser Lage tun? Jemand muss doch die Arbeit machen. Und wenn man in einem Vorstand sitzt, dann gibt es Aufgaben zu erledigen. Also übernahm ich die Verantwortung fur die Meisterschaften unserer Region. Ich mag Zahlen, daher sagte mir das am ehesten zu. Doch es kostete viel Zeit. Ich bekam aber nette Rückmeldungen von den Klubs, die ich so gut es ging am Laufenden hielt. Mit dem Backup meiner Kollegen im Vorstand sah es viel schlechter aus ...
Für die letzte Augustwoche hatte ich eine Einladung nach England. Aber natürlich kam an diesem Wochenende ein Kursus für alle im ganzen Land, die für Meisterschaften zuständig waren. Und als absoluter Neuling, war es ein logischer Entschluss, daran teilzunehmen. Ich musste so viel lernen, wie ich nur konnte. Die Englandsreise muss warten, wenn die Einladung dann noch steht ...
Ein absoluter Höhepunkt war, dass Cere und Braem mich eine Woche lang besuchen kamen. Natürlich statteten wir unserem Klub einen Besuch ab, zum Freitagscup. Jeder von uns gewann seine Gruppe. Damit konnten wir zeigen, dass man auch in Belgien Darts spielen kann. Traurigerweise stahl jemand mein Dartset, als wir nachher in einem Pub feierten.

Fast det var inte bara darts, som Braem och Cere fick uppleva i Sverige. Vi hade mycket roligt.
But it wasn't only darts, that Braem and Cere experienced in Sweden. We had a lot of fun.
Aber Braem und Cere haben in Schweden nicht nur Darts gespielt. Wir hatten viel Spaß

I division 3 i Riksserien hade vi tagit hela tre poäng förra året och kom nästsist. I år går det betydligt bättre, efter sex av nio matcher har vi redan åtta poäng, trots enorma resor. Först blev det Helsingborg, cirka 600 km härifrån och sedan Bollebygd på måttliga 350 km. Hemresan från Helsingborg bjöd dessutom på tågförseningar och annat elände. Men vi har ett positivt och glatt gäng, Dalle, Kocken, dubbelpartner Peter Baggström och jag. Vi uppmärksammades inte bara tack vare våra nya, snygga tröjor. I Bollebygd kastade jag min första trippel Trippel i en match, vilket gav 171 poäng. I vår internserie lottades jag också ihop med Peter. Efter sex matcher (av nio) har vi sex segrar. Här ställde jag 40 från 174, det är jag också glad över, liksom att jag kunde kliva med sex pil från 263 (152 och 111) under hösten.
Det gick åtskilligt sämre i division tre i distriktsserien, det blev hela 1-35 i leg på tre matcher. Men det ska sägas att vi mötte tre lag som tidigare hade spelat i högsta divisionen, men gjort uppehåll och därför måste börja om längst ner. Trots att vi fick en ordentlig lektion, var vi inte så tacksamma för den.
En resa till Wien stod också på programmet under hösten. Där spelade jag två tävlingar med blandad framgång i Café Steel, som det numera, efter ännu ett ägarbyte, heter. Jag tycker dock att det var en trivsammare atmosfär, när Rodriguez-bröderna ägde stället.
In division 3 in the National League we took three points last season and finished last but one. This year we do much better, after six of nine matches we stand on eight points, in spite of playing far from home. First we went to Helsingborg, about 600 km from here and after that to Bollebygd, at a meager 350 km. The journey home from Helsingborg had train delays and other surprises. But we are a positive and happy team, Dalle, Kocken, my pairs' partner Peter Baggström and me. The attention we got was not only due to our nice, new dresses. In Bollebygd I threw my first triple treble in a match - a good 171 points. In our internal league I was also drawn together with Peter. After six matches (of nine) we have six wins. Here I put Peter on 40 from 174, which I am quite happy about, as well as checking out from 263 on six darts (152 and 111).
In the regional league it didn't work out so well in division 3, we ended up with 1-35 in legs in three matches. Bur it must be said, that we met three teams, which earlier had played in the highest division, but took a break and had to start over in the lowest division. We really didn't feel grateful for the lesson we got.
A journey to Vienna was also on the program this autumn. I played two competitions with mixed success in the Café Steel, as it is called now. But I think that the atmosphere was better, when the Rodriguez-brothers owned the place.
In der Division III der Reichsserie kamen wir im Vorjahr auf drei Punkte und den vorletzten Platz. Jetzt geht es viel besser, nach sechs von neun Spielen halten wir bei acht Punkten, trotz langer Anreisen. Erst nach Helsingborg, etwa 600 km von hier und dann mäßige 350 km nach Bollebygd. Außerdem war der Zug von Helsingborg sehr verspätet. Aber wir sind eine positive und muntere Mannschaft, Dalle, Kocken, mein Doppelpartner Peter Beaggström und ich. Wir fielen nicht nur wegen unserer neuen Dressen auf. In Bollebygd warf ich mein erstes dreifaches Triple in einem Match, was 171 Punkte gab. In unserer internen Liga wurde ich mit Peter zusammengelost. Nach sechs Spielen (von 9) haben wir sechs Siege. Von 174 stellte ich hier 40 für Peter, das war gut, wie auch, dass ich von 263 mit nur sechs Pfeilen auscheckte (152 und 111).
In der Division III der regionalen Liga ging es nicht so gut. Wir verloren drei Spiele (1-35 Legs). Aber man muss dazusagen, dass es drei Teams waren, die früher in der höchsten Liga gespielt hatten. Dann hatten sie pausiert und mussten unten wieder anfangen. Es war eine gute Lehrstunde, aber wir waren dennoch nicht sehr dankbar dafür.
Auch eine Reise nach Wien stand im Herbst auf dem Programm. Dort spielte ich mit gemischten Resultaten bei zwei Turnieren mit, im Café Steel, wie es nunmehr heißt. Ich finde aber, dass die Atmosphäre netter war, als die Rodriguez-Brüder Besitzer waren.

Till föregående kapitel - To the previous chapter - Zum vorigen Kapitel
Till nästa kapitel - To the next chapter - Zum nächsten Kapitel
Till innehållsförteckningen - To the table of contents - Zum Inhaltsverzeichnis


Copyright Bernhard Kauntz, Västerås, 2017
Tillbaka till till vårt eller till   av
Back to the   of  
Zurück zu den zur oder zum   vom  


29.12.2017 - webmaster@werbeka.com