Vi grottmänniskor i västvärlden


Vaddå? I vår västliga värld finns väl inga människor, som bor i grottor ...
Eller? Låt mig ge ett exempel: men för att göra det, måste jag gå tillbaka i tiden några tusen år. Nej, nej, läs vidare! Ingen fara, mitt exempel är i alla fall ytterst aktuellt.
Du känner säkert till Platon, den grekiske filosofen. Möjligtvis har du även hört om hans grottliknelse. Låt mig ändå uppfriska minnet en aning.

Tänk dig att det finns människor, som sitter i en mörk grotta och endast kan betrakta världen genom skuggors rörelse. Dessa framkallas genom att ljuset från världen utanför projekteras på en av grottans väggar. Sålunda är skuggornas spel allt, som grottborna kan se av yttervärlden. Naturligtvis kommer denna projektion att bli deras uppfattning om verkligheten och därmed också vara "sann". Hela världsbilden av deras vetenskap, deras religiösa föreställningar och allting annat kommer att vara präglad av skuggorna.

Nåväl, min gode läsare, du själv och alla vi andra i västvärlden sitter i våra grottor och ser endast det som våra medier behaga att meddela oss. Och det som står i tidningen eller det som kan ses på TV, det är ju "sant", det måste vara sant, eller hur? Det sorgligaste är att de flesta av mediefolket själva sitter i sina grottor och tror på det, som de häver ur sig ...
Att tänka självständigt är tyvärr ingen av mänsklighetens bättre talanger, kanske framför allt för att makthavarna tycker det är enklare, att inte väcka oönskade tankar hos oss. Redan de gamla romarna visste att bröd och skådespel var tillräckligt, för att hålla befolkningen i styr.

Men låt oss då för en gångs skull tänka på den "andra" verkligheten. Nämligen verkligheten utanför vår grotta, den som de människor upplever, som lever utanför. De ser att västvärlden fäller bomber över dem, att den förgiftar omvärlden och att den exploaterar deras länder. Kan du begripa att de inte ser vår del av världen som Sankte Per, utan som en djävul i denna värld? Begriper du att invånarna där förr eller senare själva griper till vapen (eller till stenar, för att de inte har något annat), för att ge igen?
Förstår du att det är västvärlden själv, som har skapat hatet? Anta bara att ditt barn blev dödat i ett attentat. Skulle du inte känna ett outsläckligt hat mot attentatsmännen? Men vi dödar dagligen barnen till dem, som inte behagar våra makthavare. Detta gör vi sedan korsfararnas tid och ända fram till våra dagar. Hur ska hatet i vår värld någonsin kunna minska?

Jag har ingen lösning på detta problem, därtill är det ömsesidiga misstroendet alltför starkt. Man kan naturligtvis aldrig acceptera våld, men då inte heller från den "egna" sidan. Och kanske kunde det vara ett första, litet steg att förstå hur den andra sidan uppfattar oss ...


Bernhard Kauntz, Västerås 2015

Tillbaka till till eller till

12.12.2015 by webmaster@werbeka.com