Stjärntecken och tidsåldrar


Inom vår kulturkrets påstår vetenskapen att det var babylonierna, som "uppfann" stjärntecknen. Visserligen hade de gamla egyptierna också indelat himlen i olika konstellationer, men dessa tjänade huvudsakligen till att bestämma årsrytmerna.
Det är nog så intressant att konstatera att de babyloniska stjärntecknen endast består av zodiakens tolv tecken, alltså djurkretsens, som ju alla känner till, som bara har en aning om astrologi. Naturligtvis har zodiakens tecken en särställning bland stjärnorna, eftersom samtliga ligger inom samma område, inom vilket vi på jorden ser solen ha sin gång under året. Å andra sidan kunde man även på babyloniernas tid betrakta hela himlen full med stjärnor, därför är det lite förvånande, att man inte hittate på fler än dessa tolv.
Innan vi går vidare, måste vi göra oss bekannta med en benämning, som kallas för "precessionen". Efterom Jordaxeln inte står rakt, utan lutar med drygt tjugotre grader, beskriver nordpolen en cirkel, vars omloppstid är cirka 26000 år. Därför förflyttar sig zodiakens stjärnbilder till synes, så att efter ungefär vart 2100 år står det ett annat stjärntecken vid vårdagsjämningspunkten. Vårdagsjämningspunkten betecknar det ställe på himlen, som just vid vårdagsjämningen (den 21:a mars) stiger upp med solen. En sak till är viktig: precessionen förskjuts "bakåt", jämfört med stjärntecknens följd under ett år.
Idag ligger vårdagsjämningspunkten i slutet av Fiskarna. Och nu blir det riktigt intressant. Vad skulle du beteckna som det viktigaste kulturskeendet under de senaste tvåtusen åren? Tänk efter ett ögonblick, innan du fortsätter att läsa.
Det är inte mycket som har haft inflytande på vår kultur under alla dessa tvåtusen år. Latinet möjligtvis, men vem förstår latin idag? Men det som uppstod för tvåtusen år sedan och som idag fortfarande har ganska stort inflytande, är kristendomen. Och vad är en viktig symbol för kristondomen? Ja, just det, fisken.
Bra, bra. Vi säger att det är en slump. Men om du känner till lite av Bibeln, då vet du också att lammet var en viktig symbol i tiden före Kristus. Tänk bara på "offerlammet" eller "Guds lamm". Och vad är lammet, om inte en liten vädur?
Hmmm ... lustigt, vilka kuriositeter slumpen kan ge upphov till.

Men låt oss gå vidare och se vad som är nästa tecken i zodiaken. Oxen. Vänta lite, hur var det med den gyllene kalven? Var inte Moses arg på sina stamfränder, för att de dansade kring den gyllene kalven, istället för att tillbe Gud? Men inte nog med detta. Är inte Minotaurus en företeelse från denna tidsepok? Eller hittar vi inte här och där tjurkulter inom vår kulturkrets under den tiden? Det är sannerligen en lustig slump ...

Sen är det Tvillingarnas tur. Det är bara det att vår kunskap av tidigare kulturer är obefintlig, därför kan vi inte följa detta vidare bakåt i tiden. Eller kan vi?
Påstod inte någon för några år sedan att sfinxen måste vara mer än tiotusen år, för att det finns spår i stenen, som måste ha eroderats av regn? Och att det är just så länge sedan det regnade ymnigt där i dagens öken ... Och att gamle farao Chefren lät byta ut sfinxens lejonhuvud mot sitt eget ansikte. Men, stopp där! Vaddå lejon? Låt oss snabbt räkna bakåt tiotusen år i precessionscirkeln. Det är otroligt! Då var det lejonet som steg uppför himlen vid vårdagsjämningen! Det är sannerligen slumpernas slump, tycker du inte? Eller är det ingen slump alls?
Jag kan inte stå till tjänst med flera fakta, fast jag kan ge en tänkvärd tanke. Låt oss komma tillbaka till vår tid. Vad kommer att bli det stora problemet för mänskligheten?
Knappast energiförsörjningen. Även hungerproblemet kan vi få grepp om, om våra makthavare vill det. Överbefolkningen och klimatförändringen kan dock vara en del av det största, blivande problemet. Naturligtvis avser jag dricksvattnet. Redan idag finns det stora områden, där man inte har tillgång till rent vatten. Fast vad har detta för samband med stjärntecknen?
Nåväl, nästa stjärntecken, som kommer att gå upp vid horisonten i början av våren, det är - vattumannen.

* * * * * * * * * *

Naturligtvis skulle man kunna invända att man till exempel i Kina delar in himlen i andra stjärntecken, som inte har någonting gemensamt med vår zodiak. Men det är bara en skenbar invändning, efterman man i Kina inte heller har västvärldens kulturbakgrund. Om kristendomen inte åtminstone är bekant för majoriteten, kan man inte heller se något sammanhang med stjärntecknet Väduren.

Jag överlämnar det åt dig, att tro på slumpen, eller på att gudomlig skapelse är orsaken, eller att det kanske kan föras tillbaka till inflytelsen av en äldre civilisation (jordbunden eller inte). Det är dock mer än tvivelaktigt, att vi någonsin ska kunna lösa denna gåta.


Bernhard Kauntz, Västerås 2015

Tillbaka till till eller till

18.11.2015 by webmaster@werbeka.com