KURIOSA

FAMILJEN FÅR FRÄMMANDE


Faster, fyrtionioårig fröken, fick ferier. Frestande förslag förelades faster från födelsebygden: "Familjen förväntar feriebesök." Faster for fort, framkom fredag förmiddag. Faster företer förvånansvärda former, förtär förmodligen fet föda fördomsfritt.

Ferietiden fortlöper fort. Familjefadern föreslår: "Förrän faster far, får familjen försöka föranstalta finare fest." Festen förberedes, fint förpackad fjolårsströmming förskaffas från fiskhandlaren, färskpotatis framgräves, frun fejar frenetiskt, förfärdigar flerfaldiga finesser för festbordet, familjefadern företar fluidiuminköp, flera familjer får festinvit, förfärligt flängande.

Festkvällen föreligger. Familjens forhoppningsfulle föredrar färskare föda, får följaktligen försaka fjolårsfisken. Från farstun förmärkes försiktiga fotsteg. Famlande fingrar försöker förgäves finna farstudörren för fortsatt framträngande. Frun förhjälper förbindligast folket från farstun, föreställer filmförevisarens fru för faster. Filmförevisaren, fordonsföraren, fordonsförarens fru förut föreställda. Filmförevisarens förhoppningsfulle följer föräldrarna. Fingrar framräckes, formella fraser frammumlas, förmakstolarna framflyttas, familjefäderna föredrar förmaksoffan. Fraterniseringen fortskrider friktionsfritt. Fäderna förefaller fåordiga, framställer försynta frågor: "Finnarna förmår formodligen försvara fronten" framkastar fordonsföraren. "Fåfängt försöka" försäkrar filmförevisaren. "Finnarna för fåtaliga" framhåller familjefadern, "fredsförhandlingar försigår." "Från Frankrike föreligger färska frontrapporter" förtäljer filmförevisaren. "Fallskärmstrupper företar framgångsrika framryckningar, fienden flyr förfärad, företar frontförkortningar förstås. Franska friskaror försöker förhindra fienden förstöra förråden".

Fruarna förbättrar frisyrerna, flirtar förgäves för fäderna, förtalar främmande fruntimmer: "Fabrikörens fru får förmodligen femlingar" förutspår filmförevisarens fru. "Fruktsamt fruntimmer" förmodar faster. "Fasligt fina fuchsior frun förmår framdriva" försäkrar fordonsförarens fru fjäskande. Frun förevisar fotografier för fruntimren, fortsätter framdukningen.

Frun förmäler från finrummet: "Festbordet färdigt!". Folket försvinner från förmaket, finrumsdörren forceras febrilt, fordonsföraren först framme förstås. "Far försiktigt, fortkörning förbjuden" förmanar frun, förtvivlat försökande frånskruva fiskburkslocket. Försiktigt framsmygande, förpestande fläktar förnimmes. "Fy fan" fnyser filmförevisaren föraktfullt. "Förfärlig fotsvett frun fått" förmenar fordonsföraren frispråkigt. "Fräckt förtal" fräser frun. Fordonsföraren fördärvar feststämningen. "Försvinn fårskalle!" "Fordonsförarens förgasare fungerar förmodligen fint?" frågar familjefadern försmädligt. Filmförevisaren flatskrattar. "Fisken förefaller faktiskt felfri" förklarar fruntimren fackkunnigt. Första fräna fläktarna fördunstar fort, förvandlas, förtätas, förefaller förföriska, förtjusande. Festdeltagarna förstummas. Frun fortsätter framdukningen, förväntansfulla fruntimmersögon följer fruns förehavanden, fädernas fysionomer förklaras, fullkomlig feststämmning förnimmes. Fyra färggranna facklor förhöjer festglansen.

Fotglasen fylles från fluidumflaskan, feta fjolårsströmmingar fiskas fram från förpackningen, färskpotatis fördelas från fajansfatet, fiskhonorna föräras fruntimren. "Faktiskt förstklassig fjolårsströmming" försäkrar filmförevisaren. "Finess för finsmakare" förklarar faster. "Fiskrommen förstås" förtydligar frun. "Fina fan" framstöter fordonsföraren. "Feta, fina fiskar" fortsätter filmförevisarens fru. "Förefaller fasta" framkastar fordonsförarens fru.

Fiskens förtjänster framhålles flerstämmigt, förtäringen fortsätter, fotglasen fylles, fluidum flödar, fäderna får färsköl, fruntimren får finare förfriskningar. Filmförevisarens fru förintar flerfaldiga fiskar, familjefadern förtär fem. Filmförevisaren förbrukar fantastiska förråd färskpotatis, fordonsföraren frossar, fyllnar föga. Fiskburkar förintas, flera framsättes framför fordonsföraren, färskpotatisförrådet förnyas, fordonsföraren frossar fortfarande. Flera flaskor färsköl förtäres, fordonsförarens fru försmår fluidum, fasters fluidumförbrukning förvånar fruarna. Fiskdoften förmärkes föga, fordonsförarens frosseri fortgår, fast försiktigare. Frun förtär fortfarande fiskrom, förefaller fullproppad, flera festdeltagare företer formliga förätningssymtom. Fortfarande frossar fordonsföraren. Får faktiskt fösas från festbordet.

Fajansservisen forslas från festrummet, fin festmusik framskruvas från "Philipen", fimpröken försöker fördunkla fackelskenet, fäderna förefaller frimodigare, försöker förströ fruntimren, filmförevisaren filosoferar förnumstigt, familjefadern företer färgrikare fasad. Fordonsföraren (fräck förstås) förtäljer frivola fabler, fruarna flabbar, faster fnissar förläget. Fordonsförarens fabelförråd förminskas, frun försvinner från festrummet, förbereder förmodligen fika. Framdukning företas, folket förplägas från fulla finbrödsfat, färska formbakelser förtärs, fotglasen fylles, fordonsföraren frossar fortfarande, förtär förresten fika från fatet (föga fint).

Finalen förestår. Fingrar framsträckes, farväl framsäges, församlingen förskingras, fordonsföraren fotvandrar framåtlutad, förefaller framtung, fruarna följer fnittrande. Filmförevisaren for förut, familjens förhoppningfulle följde fadern. Fordonsförarens förgasare fungerade felfritt. Först följande fredag förmådde fordonsföraren förtära fast föda.

Ferievistelsen förmådde föga förändra fasters formfulländade figur.

"Fredrik"

Copyright Ingela Engelbrektson och Werbeka Netshop 1996


Tillbaka till eller till

webmaster@werbeka.com