HESTIA


Personalia:
Far: Kronos
Mor: Rhea

Fakta:
Den husliga härdens gudinna. Ansvarar också för lycka och gästvänlighet. Ännu en i raden av kvinnliga gudar, som var kyska och ogifta. Hon hörde, trots sin höga börd, inte till de viktigaste gudarna. Hennes romerska namn är Vesta.
Kommentar:
Man måste komma ihåg att det mer än härden gällde elden i den, som hon beskyddade - en sak som för grekerna ännu inte alls var lika självklar som för oss, och som därför var mycket viktig. Det förvånar lite att hon förblev ogift, ty medan det hos Artemis och Athena kan spåras en viss avskräckande maskulinität, är Hestias framtoning mycket kvinnligare.

Bernhard Kauntz, Västerås 1998
Tillbaka till eller till

webmaster@werbeka.com