OKEANIDERNA


Far: Okeanos
Mor: Tethys

Fakta:
Okeanidernas namn är kända, liksom betydelsen av deras namn:

Galaxaure: "som den uppfriskande svalkan av ett skuggigt vattendrag"
Hippo: "som ett snabbt strömdrag"
Kallirrhoe: "som ett vackert vattendrag"
Kalypso: "som det osynliga tidsvattnet"
Melolosis: "som floden, som bevattnar ängarna"
Plexaure: "som en sprudlande bäck"
Prymno: "som en kaskad, fallande över ett stup"
Rhodeia: "flytande kring rosenbuskar"
Telesto: "de svala källornas nymf"

Somliga källor räknar även Doris, Nereus maka, till Okeaniderna. Även Elektra, mor till Iris och harpyerna nämns, liksom Metis, Zeus första maka och Athenas mor.


Bernhard Kauntz, Västerås 1998
Tillbaka till eller till

webmaster@werbeka.com