Philipp Schaffner

SeendeEvigt


Här är jag.
Den store vinnaren.
Vinnaren av makt och inflytande.
Jag har kämpat om min plats, använt armbågarna, jag har oskadliggjort konkurrenter, dödat, hotat, förintat.
Jag äger gods, slott, pengar, kvinnor.
Jag härskar över människor. Jag härskar över teknologier.
Jag har vänt det yttre till min egendom. Jag behärskar ägandets magi.

Människorna fruktar mig. Jag tycker det är roligt. Att titta på, hur de står på knä framför mig, dessa maskar, som inte äger något annat än sig själva - det tillfredsställer mig.

Jag manipulerar media, politik, marknaden. Allt ligger i min hand.
Någon gång kommer jag vara den förste att kunna påstå att äga en planet utanför vårt solsystem.

Mitt namn är storhetsvansinne.
Du känner mig. Jag vilar även inom dig. Om du lyssnar in i dig själv, så kommer du att upptäcka vilken kraft du själv kan utveckla, din lilla skit.
Tänk på mig och jag kommer att skaffa dig det du önskar dig, dig, som inte äger något. Känn mig och jag kommer att skänka dig guld, sex, makt över dina medmänniskor, dina överordnade, dem som pinar dig. Känn min kraft och jag kommer att lägga världens nakna hjärta framför dina fötter. Det vill du väl!
Du vill ju känna varma, mjuka lår om dina höfter. Du vill ju ha den vackraste bilen, så att de andra ska beundra dig. Du vill ju ha pengar, så att du är oberoende av hela världen.

Men, min vän, om du längtar efter allt detta, så måste du sälja din själ till mig.

 

 

Ge mig den.
Du vet ju inte ens vad det är, din själ.

Men innan du säljer den till mig, din själ, så svara på en fråga:
Varför är du så lycklig?
Jag ville - mer än allt annat - din inre frid.

Lyckan och friden, som jag aldrig har lyckats köpa.

Philipp Schaffner, 1998

Översättning från tyskan: Bernhard Kauntz

Tillbaka till eller till
webmaster@werbeka.com