Europarådets tjeckiska klavertramp med franska toaletter i BulgarienHela "konst"verketFör några dagar sedan gick en nyhet runt världen, om att Tjeckien hade trampat ordentligt i klaveret i samband med att man tog över ordförandeskapet i Europeiska Rådet. Och eftersom jag befann mig i Bryssel, gick jag dit dagen efter, för att titta på det belackade "konstverket".

Men vad handlar det hela egentligen om?
Varje land, som övertar ordförandeskapet i Europeiska Rådet, får stå för den konstnärliga utsmyckningen av den stora hallen, i huset där Rådet sammanträder. Nu var det för första gången tjeckernas tur. Deras motto för perioden är: Europa utan barriärer. Och eftersom fördomar är barriärer, ville man visa, vilka fördomar det finns.

Man gav alltså en tjeckisk konstnär i uppdrag att skapa ett konstverk till detta tema - tillsammans med 26 andra konstnärer från Europa. Nämnde "konstnär" genomförde dock uppdraget tillsammans med några vänner och hittade helt enkelt på de andra 26 namnen. DETTA är enligt min åsikt huvudproblemet i denna fråga, att det handlar om ett bedrägeri i stor skala, som den tjeckiska regeringen gick på (samt att man inte kontrollerade bättre, innan man gick ut till allmänheten).
Men sådant måste hända, om man bedömer "konstnärerna" endast efter namnet, även om de har skapat sig detta genom några tidigare skandaler eller svinerier. (I Australien hände det nyligen att man tagit med "verken" av en tvååring till en utställning av modern konst, eftersom han hade samma efternamn som sin mor, som likaså är en "berömd konstnärinna".) Men tillbaka till temat:
Förmodligen hade det - helt tyst - vuxit gräs över hela historien här i Bryssel och i resten av världen, om nämnde "konstnär" inte hade tagit i så förskräckligt. Men om man avbildar Bulgarien som en fransk toalett (där man hukar över ett hål i golvet, när man uträttar sina behov), då måste man räkna med att det hela väcker en del uppmärksamhet.

Bulgarien protesterade naturligtvis - och därifrån var det inte långt , tills någon tyckte att motorvägarna, som Tyskland hade begåvats med, liknade ett hakkors. Även de polska prästerna, som viftar med en regnbågsflagga - det är de homosexuellas symbol - mötte inte precis välvilja. Över Frankrike hänger en stor duk med texten "Strejk!" och Italien är full av fotbollsspelare, som dock alla gör rörelser, som man förknippar med onani. Men Du ser - egentligen är det inte mera klass på denna presentation än en treårings förkärlek för kiss-och bajs-orden, som han nyss har upptäckt.
De flesta andra exemplen är egentligen ganska fantasilösa. De förefaller för all del fortfarande logiskt att man packar in Sverige i en IKEA-kartong, avbildar Belgien som en godisask och bygger upp Danmark med legobitar - men var finns fördomarna? Om man visar en elefant och en krokodil i Finland eller visar det släta Lettland fullt med berg - så fattas överhuvudtaget varje relation till temat. Även att man omvandlar Österrike till sin motsats genom att ställa dit fyra kärnkraftverk är ganska torftigt.

Ett kort ord om texten i Wikipedia, där man tar upp denna fråga. Enligt belgisk lag får man inte visa bilder från verk som står under copyright (även byggnader och statyer!) - och Wikipedia är rädd för att visa detaljer. Men nu frågar jag: vem skulle stämma någon för brott mot upphovslagen? Bedragaren själv eller någon av de andra 26 av honom påhittade "konstnärer"?

Och till sist: Jag har med avsikt kallat mannen enbart för "konstnären", eftersom jag inte tänker bidra till att ge hans namn ännu mer publicitet, som han kan profitera av i framtiden.
Dessutom är min uppfattning den, att man borde ta bort hela "konstverket" omedelbart - i annat fall vore det ett accepterande av bedrägeriet, som vi här har att göra med.

 
Vem skulle gärna låta sig kallas för "Europas avträde"? Och vad har det att göra med fördomar?


Man behöver inte mycken fantasi för att forma ett hakkors av detta. Vad har detta med dagens värld att göra?


Kärnkraftverken i Österrike är lika ogenomtänkta, som de afrikanska djuren i Finland.


Är det en fördom att ETA sprider bomber i norra Spanien? Fel tema, om det skulle handla om ett prov i skolan ...


Detta liknar mer en spökbana i en nöjespark, än en fördom gentemot Rumänien.
Summa summarum: Icke godkänt!

Copyright Bernhard Kauntz, Wolvertem 2009Tillbaka till eller till av


20.1.2009 by webmaster@werbeka.com