Martinskyrkan
i Saint-Valery-sur-Somme


Som många andra byggnader i Saint-Valery-sur-Somme, liksom i hela Picardie och Normandie, är Martinskyrkan byggd av ljus sandsten och mörk flinta, vilka har sammansatts till olika mönster. Dessa material finns i överflöd utmed kusten till Engelska Kanalen. De förlänar byggnaderna ett mycket stabilt, men lite barskt utseende.
Kyrkan har byggts på en klippa, som tronar över de moderna delarna av staden och därför är en bra utsiktspunkt. Ingen vet när den första kyrkan stod på denna plats, men redan på 1100-talet finns en omnämnd. Dagens kyrka byggdes på 1400-talet, men restes på tidigare sektioner av väggarna och fundamentet. Den invigdes i november 1500, men sedan dess blev den åtskilliga gånger renoverad.
Det mest anmärkningsvärda med denna kyrka hittar man dock på insidan. Den består av två parallella skepp av samma storlek, med var sitt altare. De båda skeppen skills åt genom sju arkadbågar. Basen av pelarna går tillbaka till sena 1100-talet.
När man kommer in i kyrkan befinner man sig i det så kallade Korskeppet. Här finns orgeln uppställd - den består av 880 pipor i 13 uppsättningar, fördelade på två manualer och en pedal. Den installerades 1602, blev renoverad år 1754, och är utan några andra reparationer sedan dess.
Dagens kor byggdes 1768. Träfiguren av Kristus härstammar från 1400-talet, men korset har tillverkats i moderna tider. Altarmålningen, som gjordes av någon av Rubens elever, visar "Nertagningen från korset". På var sin sida av målningen finns en statyett. Till höger finns den helige Martin (från 1500-talet) och till vänster en avbild av Maria med barnet (från 1600-talet).
Naturligtvis finns det också några reliker i små, förgyllda skrin. De tillhör de heliga Blimond, Firmin och Teodosia respektive. I korskeppet finns det också ett mycket litet kapell, tillägnat St. Josef. Det renoverades 1874 senast. Idag används det som minnesutrymme för de lokala offren av de båda världskrigen (bilden nere till vänster).

Från det andra skeppet, kallat Jungfruns skepp, leder tre kapell, av lite större storlek. Det äldsta är från 1400-talet och har tillägnats aposteln Petrus och hans bror Andreas. De var ju båda fiskare och kapellet kallas sålunda för Sjömanskapell. Det kan man väl vänta sig i en gammal fiskeby. Fregatten, som hänger ner från taket, byggdes på 1600-talet och namngavs efter Solkungen, Ludvig XIV.
De båda andra kapellen är St. Valerys kapell och Dopfuntskapellet. I det förra visar altarbilden hur St. Valery helar St. Blimond. Tavlan gjordes på 1600-talet. Även här finns det ett skepp, en modell av en skonare från tidigt 1800-tal.
Det sista kapellet, byggt år 1581, visar på altarmålningen "Aposteln Paulus som martyr". Fast kapellet är vigd åt den heliga Agnes.
Som nämndes tidigare, kalles detta skepp för Jungfruns, eftersom en skulptur av "Jungfrun med barnet" står ovanför altaret. Ovanför denna hittar man stadsvapnet. Till vänster om altaret står ännu en annan skeppsmodell och framför koret står statyn av den "Svarta Jungfrun", som går tillbaka ända till 1500-talet. Det finns fyra målningar, som utfördes 1639 av en benediktinmunk, Dom Boutté. De hänger på väggen mellan kapellen och visar episoder ur St. Valerys liv.

Det handlar om en liten bykyrka, men tack vare dess konstruktion med två skepp är den väl värd ett besök. Dess inre må vara enkelt i jämförelse med större kyrkor, men interiören är autentisk och fyllde utan tvekan behovet - att skänka förtröstan i en liten fiskeby.

Bernhard Kauntz, Wolvertem, Belgien, 2012Tillbaka till , eller till av
last update: 17.1.2013 by webmaster@werbeka.com