BAPTISTERIET PÅ PIAZZA DEI MIRACOLI

Baptisterium betyder dopkyrka eller dopkapell (jämför engelskans "to baptize" = döpa). Baptisteriet i Pisa är med sina 54 meter höjd och sin omkrets på 107 meter världens största kristna dopkapell. Det är vigt åt Johannes Döparen, som står högst uppe på kupolen i form av en tre meter hög bronsstaty. Diotisalvi började bygget år 1152 ännu i romansk stil, för att anpassa det till domkyrkan. Efter finansiella svårigheter vid århundradets slut blev det ett byggstopp till 1260. Sedan började Nicola Pisano att bygga vidare - men nu i gotisk stil, vilket man klart kan se på arkaderna på andra "våningen". Dessa har för övrigt utsmyckats med många skulpturer, som likaså skapades av Nicola Pisano med hjälp av hans son Giovanni. Kupolen fullbordade verket först 1358.
Byggnaden har fyra portar - ingångsporten ligger mittemot ingången till domkyrkan, här på bilden till höger. I bakgrunden kan man för övrigt fortfarande se den gamla stadsmuren.
Lunetten ovanför ingången visar den heliga jungfrun med barnet, även detta är ett verk av Giovanni Pisano. Den högra dörrposten visar bibliska motiv, medan det finns symboler för de tolv månaderna på den vänstra. I den tudelade arkitraven ser vi i nedre delen scener ur Johannes Döparens liv. Den övre delen visar Kristus mellan Maria och Johannes Döparen. På båda sidorna om den gruppen finns det omväxlande de fyra evangelisterna och änglar. Inte minst den övriga ornamenteringen bildar en intrycksfull omgivning till allt detta.
På insidan finns det en trappa strax till höger om ingången, som leder upp till galleriet, varifrån man har den bästa översikten över dopbassängen, altaret och koret.
Detta gör det värt att gå uppför de sjuttio trappstegen även vid trettio grader hetta ... Den åttakantiga dopbassängen är ett verk av Guido Bigarelli och härstammar från 1200-talet. Så gammalt är även golvet. Koret bakom byggdes dock cirka fyrahundra år senare.
De åtta pelarna i kapellets inre består av material som man har hämtat från Elba och Sardinien. De står redan sedan 1163 på sina platser.
Predikstolen får man inte glömma. Även den är ett framstående arbete från 1200-talet. Enbart åldern av dessa verk gör dem till rariteter.
Men sen tillkommer deras utförande - i predikstolens fall, som även den är ett verk av Nicola Pisano, ser vi en verkligen utomordentlig pjäs. Den är sexkantig och de enstaka delarna av bröstvärnet visar episoder från Kristi liv. Läsepulpeten hålls upp av vingarna på en örn - en av staden Pisas symboler.Copyright Bernhard Kauntz, Wolvertem 2009


Tillbaka till , eller till av
last update: 28.8.2009 by webmaster@werbeka.com