ST. MARTINSKYRKAN I BLED


Om man tittar på landskapet från sjön, tycker man att St. Martinskyrkan i Bled är så liten och smäcker, nästan osynlig bredvid den höga, branta klippan, som slottet står på.
Men när man kommer närmare, ser man att den inte alls är så liten - den rymmer i alla fall drygt tusen personer. Men den har också rätt gamla traditioner - den första kyrkan på denna plats stod förmodligen redan här under andra hälften av 900-talet. Med säkerhet vet man att en kyrka med denna belägenhet omnämndes skriftligen år 1247. Den helige Martin är för övrigt biskopen från Tours i Frankrike, som levde på 300-talet.
Dagens kyrka är inte äldre än drygt hundra år. Dess föregångare revs 1903. Tyvärr har man bara bevarat en staty i sten och två fresker från den, som man kan se på Nationalmuseet i Ljubljana. Den wienske arkitekten Friedrich von Schmidt (Slovenien var på den tiden ju en del av det Österrikiska imperiet) gjorde utkastet till den nya kyrkan i nygotisk stil. Han var mycket framstående inom sitt gebit, vilket inte minst rådhuset i Wien visar, som också är hans skapelse. Bygget i Bled utfördes dock av en av hans elever, Josip Vancaš. Bara två år efter nedtagningen av den gamla kyrkan invigdes den nya.
De femton smala glasfönstren betalades av medlemmar i församlingen, därför har deras namn bevarats i nedre delen av fönstren. Alla fönster visar dessutom avbildningar av helgon. Här i bilden till höger ser vi Johannes Döparen, som framställs i mittersta fönstret i södra kapellet. Fönstren över huvudaltaret visar i mitten St. Martin, som flankeras av apostlarna Petrus och Paulus.
Huvudaltaret är också ett verk av Josip Vancaš. Det består av fem nischer, vars mellersta naturligtvis innehåller tabernaklet. (Ett tabernakel är ett skrin, i vilket det förvaras det vigda brödet till nattvarden.) På varje sida därav finns det en bedjande ängel, medan vi återfinner helgonen Cyril och Methodius i de yttersta nischerna. De senare är även beskyddarna av ärkebiskopsdömet i Ljubljana.
Altaren i de båda sidokapellen har en liknande nischuppbyggnad som huvudaltaret. I det nordliga kapellet finns det ett altare vigt åt det Heliga Hjärtat, medan det södra är dedicerat till Rosenkransmadonnan. Där finns det också en dopfont.
Orgeln byggdes 1910 av Ivan Milavec från Ljubljana. Den finns på bakre väggen ovanför ingången. Den har trettiotvå register och två manualer. Den jättestora ljuskronan som hänger ner från kyrkans mitt härstammar från Ivan Pengov Jr.
De många, stora freskerna på väggarna är också framstående. De målades från 1932 framåt av Slavko Pengov, en bror till till Ivan Jr. Många av dem visar scener ut den helige Martins liv. På bilden till höger tas han upp till himlen efter sin död. På bilden till vänster, ovanför predikstolen, talar Paulus till athenerna.
Freskerna i kapellen visar symboliskt meningarna i "Fader Vår".
Till höger om ingången, på kyrkans södra sida, tillkom 1940 ett nytt kapell, som tillordnades den heliga Therese von Lisieux. Stadsarkitekten Danilo Fürst ritade planerna till det. De bägge pelarna visar gamla, kristna symboler och väggarna är täckta av terracottategel. En förgylld staty av helgonet står ovanför altaret, och freskerna - även dessa målade av Slavko Pengov - visar scener ur hennes korta liv.


Copyright Bernhard Kauntz, Wolvertem 2012


Tillbaka till , eller till av
sidan skrevs: 3.6.2012 av webmaster@werbeka.com