PREŠERENPLATSEN  I  LJUBLJANA

Det definitiva centrum i Ljubljana är utan tvivel Prešerenplatsen, mellan Franziskanerkyrkan och trippelbron, som leder till Gamla stan. Platsen är uppkallad efter France Prešeren, den slovenske nationaldiktaren. Han föddes år 1800, studerade juridik i Wien och dog, bara 49 år gammal, i Krajn, som på den tiden hette Krainburg. Han skrev framför allt kärleks- och naturdikter, med "Poezije" (Poesier) som viktigaste verk. Han räknas till romantikerna. Han skrev även dikter på tyska. En del av hans verk "Zdravljica" utgör idag texten till Sloveniens nationalsång. Naturligtvis har han även en staty på "sin egen" plats.
Det som gör denna plats till det viktigaste centret i staden, är att man här genomför alla möjliga slags evenemang, från live musik till en basketbollturnering. Man monterar ihop enkla sittplatser på nolltid - och även en scen, om nödvändigt - och sedan kan det börja, utan att det kostar något inträde. Logiskt nog finns det sedan massor med åskådare, som förlänar platsen en egen atmosfär.
Bortsett från allt annat bidrar dock även trippelbron till att platsen är mycket frekventerad, eftersom det säger sig självt att alla turister vill se bron. Den leder över floden Ljubljanica och utbreder sig som en solfjäder, sett från Gamla stan. Bron har gamla anor. Redan under medeltiden fanns det en bro på denna plats, eftersom en av stadsportarna till Gamla stan fanns här. Den äldsta bron omnämns redan år 1280. Den var byggt i trä och brann på 1600-talet, men ersattes naturligtvis - med en annan träbro. 1842 byggde man sedan den första stenbron.
Den fick det officiella namnet Frančev most (Fransbro), efter den österrikiska ärkehertigen Franz Karl, Kejsare Franz Josephs fader. Men även denna bro blev för liten, därför gav man den berömde, slovenske arkitekten Jože Plečnik i uppdrag att förnya bron. 1932 byggde han då på var sin sida ytterligare en bro för gående, som vinklades lätt i förhållandet till den gamla bron, som han lät stå kvar. På den fanns det till 1958 till och med spårvagnstrafik. Idag är alla tre broar bilfria. Plečnik förnyade dock balustraden.
Alla tre broar fick samma balustrar, så att det skulle se ut, som om de alla hade byggts samtidigt. I sin helhet är det 642 stycken. De har gjutits i cement och har slipats för hand. Man påstår att till och med vanliga invånare i Ljubljana har hjälpt vid detta arbete.
På bilden till vänster kan man också se Filipshuset, som redan ligger i Gamla stan. Tillsammans med Kresijahuset mittemot markerar det platsen för den gamla stadsporten. De båda husen byggdes 1898, efter det att en jordbävning hade skakat Ljubljana tre år tidigare.
På andra sidan bron, där den moderna staden brer ut sig, ligger Franciskankyrkan. Den kallas så, eftersom det ligger ett franciskankloster i anslutning till den, fast dess egentliga namn är Marie-bebådelse-kyrka. Den byggdes på 1600-talet och utgör tillsammans med trippelbron ett landmärke av Ljubljana. Vid jordbävningen 1895 förstördes det många fresker i kyrkan, som målades på nytt av den impressionistiske konstnären Matej Sternen.

© Bernhard Kauntz, Wolvertem 2012Tillbaka till , eller till av
sidan skrevs: 18.6.2012 av webmaster@werbeka.com