Församlingskyrkan i Calella


Calella är en fiskeby, cirka 50 kilometer norr om Barcelona. Här grundade man år 1528 en församling och började bygga en kyrka, som invigdes 1564 och tillägnades jungfru Maria och den helige Nikolaus. 1747 påbörjades bygget av dagens kyrka och vid det följande århundradeskiftet stod den nya kyrkan färdigt. Idag är den nästan tom invändigt, eftersom den sattes i brand under inbördeskriget, år 1936. Nere till höger finns det en modell av kyrkan efter branden.
Altaret består av ett litet bord över vilket en stor, stiliserad törnekrona hänger. Det finns ingen predikstol - ett enkelt läspult måste duga vid predikningar.
    Det överstiger föreställningsförmågan att tänka på vilka kulturella värden som har gått förlorade i diverse krig och revolutioner - och som fortfarande förstörs idag. Hur många böcker, byggnader, målningar, andra konstverk och övriga skatter har offrats för någon ideologi. Det spelar ingen roll, om det hände i antiken, under Franska Revolutionen eller idag genom bomber och IS! Och allt detta dessutom ofta i Guds namn!
I det korta tvärskeppet finns den helige Christoph (av Josep Espelta, 1962), bilförarnas skyddsherre - och på motsatta sidan (i bild) "den förhärligade jungfru Maria" från år 1952, av Nolasc Valls.
    Långskeppet mäter 49 meter och flankeras av flera sidokapell, som dock är förbundna med varandra genom en rundbåge. Därför får man där intrycket av att kyrkan har tre skepp. I dessa kapell finns det också enstaka utsmyckningar, som alla har skapats efter 1936.

    En av de vackraste är mariaaltaret strax till höger om ingången. Bilden, som skapades 1957 av Jaume Martorell, hyllar "Vårfru av Fatima". Två kapell senare hittar vi den heliga Lucia, skapad 1947 av Josephs M. Brull och donerat av stadens textilindustri. Ytterligare en bild av Maria, "det allra heligaste hjärtats moder" är från 1954.
Kyrkans torn, där också klockan finns, är 42 meter högt. Den enkla kyrkporten omges av de tolv apostlernas huvuden. De mejslades av Johannes von Tours redan år 1580. Ovanför porten finns en staty av den heliga Nikolaus, som dock är av nyare tillkomst, nämligen från 1974.© Bernhard Kauntz, Västerås 2015
Tillbaka till ,
eller till avlast update: 26.9.2015 by webmaster@werbeka.com