Gammalstadstorget i Prag


Den tjeckiska beteckningen "námešti" är lätt att översätta, ordet betyder helt enkelt "torg", kanske även marknadstorg, eftersom det förr i tiden var dess funktion. Även "staromĕstské", är inget problem, det betyder "gamla stan". Svårare blir det med hela begreppet, "Gammalstadstorget" är inte så vackert, men i brist på bättre ...
Den mest kända byggnaden på detta torg är väl rådhustornet med det astronomiska uret. Redan år 1338 fick Prag rätten att bygga ett rådhus - och tornet härstammar mycket riktigt från denna tid. Klockan byggdes dock först år 1410 av Mikuláš z Kadanĕ, efter beräkningar av astronomen Jan Šindel. Åttio år senare fullbordades den av Mästar Hanuš.
Åter reagerar språkvetaren i mig på den tjeckiska beteckningen "Orloj" för klockan.
Ordets ursprung finns i det latinska "horologium". Den italienska motsvarigheten är ännu idag "orologio" och i franskan betyder "horloge" en stor klocka, till exempel en pendyl. Även det engelska ordet "hour" avleds därav. Att ett slaviskt språk lånade ett latinskt ord, beror väl på att de första klockorna byggdes i Italien. Men nu snabbt tillbaka till Staromĕstské námešti:

Många av husen kring och i närheten av torget står på romanska eller gotiska fundament, vilket betyder att området var bebott redan för tusen år sedan. Mitt på platsen står en minnesstod, en grupp som 1915 skapades av Ladislav Šaloun till minnet av Jan Hus, grundaren av den tjeckiska reformationen.
Denne inspirerades genom engelsmannen John Wyclifs skrifter, vilket ledde till att han förkastade påvedömet och kritiserade lotterlivet och girigheten hos kyrkans högt uppsatta män. Detta gjorde att han blev föga populär, även om han tidvis stöddes av den värdsliga adeln, som hoppades kunna komma över en del av de kyrkliga skatterna. Därtill bör dock sägas att det under nästan hela 1300-talet fanns två påvar och i början av 1400-talet till och med tre. Inte desto mindre exkommunicerades Hus år 1411 och utvisades från Prag. 1415 brändes han på bål för kätteri.
Jan Hus var dock inte bara aktiv på det religiösa området. Han hade även stor andel i att främja det tjeckiska skriftspråket. Som universitetslärare och senare som rektor införde han en del diakritiska tecken, såsom "haček", ett tecken som mjukar upp konsonanterna, eller de akuta accenterna, som förlänger vokalerna.
Dessutom är han något av en tjeckisk nationalhjälte, eftersom han befann sig i opposition till - den mest tyskspråkiga - profana och klerikala överhögheten.

Slutligen måste de två kyrkorna vid torget få ett omnämnande, eftersom de i stor grad har del i platsens utseende. Den gotiska Tynkyrkan, som vigdes åt Jungfru Maria, började byggas redan 1365 - den dominerar Staromĕstské námešti, fastän den inte står direkt vid torget, utan vars imponerande torn tittar fram bakom två hus. Det högra tornet är lite tjockare än det vänstra och kallas för Adam, medan den slankare Eva står till vänster om honom (sett från torget). Det tjeckiska "tyn" har samma ordstam som tyskans "Zaun (=stängsel)" och kommer av att man förr i tiden tog upp tullavgifter här.
I kyrkans inre befinner sig flera klenoder, en del av dem från tidigt 1400-tal. Dessutom ligger Rudolf II hovastronom, Tycho Brahe, här. Denne man såg bland annat en supernova och var även lärare till Johannes Kepler.

Den andra kyrkan, som däremot direkt gränsar mot torget, är den barocka Nikolaikyrkan. Den byggdes på 1700-talet av Kilian Ignaz Dienzenhofer, som ersättning för den tidigare romanska kyrkan, som hade stått på detta ställe, men som hade förstörts av en brand. Nikolaikyrkan har, trots sin relativt korta tillvaro, en brokig historia. Som del av ett kloster, som, liksom många andra, upplöstes under Kejsar Joseph II, fick den under en tid tjäna som lagerlokal. Senare användes den som militärkyrka. 1871 togs kyrkan över av den rysk-ortodoxa trosgemenskapen, men redan 1920 tillföll den de Tjeckiska Hussiterna, som då grundades här. Därmed har även cirkeln till Jan Hus slutits.

Kinsky-palatset befinner sig likaså vid torget. Även det planerades av Dienzenhofer, men utfördes av Anselmo Lurago. På denna plats skrevs det historia år 1948, när man från palatset förkunnade det kommunistiska maktövertagandet.


Copyright Bernhard Kauntz, Wolvertem 2010Tillbaka till , eller till av


22.5.2010 by webmaster@werbeka.com