Vad vet Du om
500-TALET f. Kr.


Det här är ett annorlunda multiple choice test. Det är inte kört, om Du svarar fel på en fråga, Du får en chans till, och en till - tills Du hittar det rätta svaret.
Klart, det är bra för resultatet att svara rätt så snart som möjligt, men Du får trösta Dig med att Du lär Dig mer, ju fler felsvar Du har....

I det här testet finns tio frågor om 500-talet f.Kr. Till varje fråga får Du fem alternativ. Du klickar bara på det alternativet, som Du tror mest på - och får direkt veta, om det var rätt eller fel. Var det rätt, kommer Du automatiskt till nästa fråga, om Du klickar på "tillbaka", annars kommer Du till samma fråga en gång till, för ett nytt försök.
Efter sista frågan räknar Du ihop totala antalet försök och läsar av omdömet i följande skala:

10 - 11: Du måste vara historieprofessor med antiken som specialområde.
12 - 15: Utomordentligt. Fast Du är nog ovanligt intresserad av antiken, väl?
16 - 19: Mycket bra. Bara specialisterna kan bättre.
20 - 23: Bra. Med dessa kunskaper skulle Du klara en gymnasieskrivning i ämnet.
24 - 26: Bra genomsnitt bland befolkningen som helhet.
27 - 29: Genomsnittsresultat. Det här är ganska svåra saker.
30 - 50: Du hade faktiskt otur med gissningarna också....

Glöm för all del inte, att man kan ha otur med gissningarna - så att resultatet måste ses med en nypa salt. Man kan ha tur också.... Den som inte kan någonting alls, utan bara gissar, har 1 chans på 10 miljoner att svara rätt på första gissningen i samtliga frågor. Lika stor är "chansen" att komma upp i 50 försök, förstås. Fast redan för att nå 26 eller 34 med enbart slumpen, behövs en chans på tusen. Därför är resultatet inte alltför opålitligt heller.

Men - är Du intresserad av ämnet och vill veta mer, finns det en uppsats i biblioteket, som heter:
För 100 generationer sedan.

Lycka till med frågorna nu.

.

.

Fråga 1:
Vilken av följande män, med mer eller mindre stark anknytning till religiösa läror, levde INTE under 500-talet f. Kr.?
a) Konfutius
b) Buddha
c) Zarathustra
d) Jina
e) Mohammed

.

Fråga 2:
"Rik som Krösus" är ett talesätt som finns kvar ännu idag. En del påstår att Krösus var så förmögen, för att han var den förste som började slå mynt. Det är fel, däremot var det en av hans föregångare på tronen, som uppfann mynten. Han hette Gyges. Men vad hette landet, som de båda var regenter i?

a) Medien
b) Lydien
c) Babylonien
d) Persien
e) Assyrien

.

Fråga 3:
Peisistratos gjorde sig till envåldshärskare i Aten vid två tillfällen. Han motarbetades främst av aristokratin, och kanske framför allt av sin egen svärfar. Vad hette denne?

a) Lycurgus
b) Hippias
c) Megakles
d) Solon
e) Ibykus

.

Fråga 4:
Den grekiska mytologin är ett stort område och det är inte alldeles lätt att komma ihåg alla gudar, halvgudar, nymfer, etc. Här handlar det i alla fall om en gudinna. Hon var gift med Hades och därför också underjordens härskarinna. Dessutom var hon dotter till Zeus och Demeter.

a) Persefone
b) Selene
c) Pallas Athena
d) Afrodite
e) Iris

.

Fråga 5: Vilken av följande tillhörde INTE Greklands sju vise män?

a) Periandros från Korint
b) Solon från Aten
c) Polykratos från Samos
d) Thales från Miletos
e) Pittakos från Mytilene

.

Fråga 6: Den 12. oktober 539 erövrades Babylon (och i princip hela Babylonien). Det betydde slutet för den babylonska eran. Vem var det som ledde armén, som på så sätt utplånade en hel kultur?

a) Darius (Dareios) I
b) Harpagos
c) Astyages
d) Cyrus (Kyros) den Store
e) Miltiades

.

Fråga 7:
Nebukadnezar II intog Jerusalem den 16 mars 597. Han avsatte den regerande kungen Jojakin, men tillsatte en annan jude som regent på tronen, efter att ha avkrävd en trohetsed av honom. Vem var det?

a) Sidkia
b) Profeten Daniel
c) Serubabbel
d) Profeten Jeremias
e) Apries

.

Fråga 8:
Historien har varit full av slag till land och till sjöss. Även om det är sorgligt, är det dock en del av vårt kulturarv. Därför kommer här en fråga på detta. Vilket av följande slag utkämpades inte under 500-talet?

a) Slaget vid Salamis
b) Slaget vid Aricia
c) Slaget vid Pelusium
d) Slaget vid Cumae
e) Slaget vid Alalia

.

Fråga 9:
Kolonisationen av Medelhavsområdet var i full gång under 500-talet, nya bosättningar slogs upp, som växte till städer och som själv sände ut nya kolonisatörer. Vilken av följande städer hade inte grekiskt ursprung?

a) Akragas
b) Apolonnia
c) Massalia
d) Panormus
e) Dikaiarkia

.

Fråga 10:
De sköna konsterna hade många utövare redan för 100 generationer sedan. Det behövdes diktare och skulptörer lika väl som krukmakare och konstnärer. Vilken av följande personer är berömd för sina vaser?

a) Epikarmos
b) Exekias
c) Aeschylus
d) Pindaros
e) Anacreon

Tillbaka till eller till av


last update: 2.7.1997 by werbeka@wineasy.se .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Konfutius

NEJ. Konfutius är väl den som har minst religiös anknytning, hans läror är mest etikbetonade. Men han levde på 500-talet f.Kr. - han föddes 551 i staten Lu.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Buddha

NEJ. Siddharta Gautama, som kungasonen egentligen hette, föddes 563 f Kr. i Kapilavastu i nordöstra Indien.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Zarathustra

NEJ. Zarathustra levde från ca. 630 - 550 f. Kr. Hans läror, förmedlade av guden Ahura Mazda, influerade bl.a. kristendomen (dualismen mellan gott och ont, mm.).
Dessutom anger nyare forskning, pga. bl.a. skriftanalyser att Zarathustra kan ha levt så tidigt som på 1200-talet f.Kr. (enligt uppgifter från Mattias Nilsson - tack för det).
Har Du valt Zarathustra som första alternativ på denna fråga, och väljer "rätt" svar nästa gång, får Du räkna bort ett försök från Ditt totala antal.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Jina

NEJ. Jina eller Vardhamana Jnatiputra är grundaren av jainismen, en av västra Indiens större religioner. Han föddes 599 f. Kr.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Mohammed

RÄTT. Mohammed är grundare av islam, den yngsta av världsreligionerna, som inte kom till förrän ett drygt årtusende efter tiden som vi frågar om.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Medien

NEJ. Medien var granne till landet vi frågar efter och hade upprepade strider med det. bl.a. om gränsdragningen länderna emellan.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Lydien

RÄTT. Lydien var en självständig stat, med Krösus som sista regent, fram till år 546, då perserna tog över makten.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Babylonien

NEJ. Babylonierna hade ingenting med detta land att göra.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Persien

NEJ. Perserna erövrade landet ifråga år 546, efter slaget vid Pteria. Krösus tillfångatogs då. men benådades och fick leva ganska fritt vid det persiska hovet.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Assyrien

NEJ. Assyrierna fanns inte längre kvar som eget folk, när Krösus besteg tronen.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Lycurgus

NEJ. Lycurgus hörde visserligen också till dem som opponerade sig mot Peisistratos, men han var absolut inte hans svärfar.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Hippias

NEJ. Hippias var den ene av Peisistratos tvillingsöner, som skulle efterträda honom som Atens härskare. Fast, medan Peisistratos var en rättvis och mild regent, var hans söner motsatsen till det.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Megakles

RÄTT. Megakles hade sina främsta anhängare i kustbandet, medan Peisistratos hade stöd av befolkningen på höglandet.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Solon

NEJ. Solon var arkont i Aten under 590-talet. Han varnade Atenarna, för att han anade statskuppen, som Peisistratos skulle genomföra, men dels lyssnade man inte på honom, dels var han för gammal för att utgöra något hot mot Peisistratos.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Ibykus

NEJ. Ibykus var en poet, som inte alls hade något med Peisistratos att göra. Han föddes i Rhegium, men var länge verksam på Samos. Bara fragment av hans verk återstår, fast han blev odödlig genom Friedrich Schillers ballad: "Die Kraniche des Ibykus".

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Persefone

RÄTT. I myten blev Persefone bortrövad av Hades. Demeter kunde bara uppnå en förlikning, så att hon skulle vistas i underjorden ett halvår och vara ovan jord den andra halvan. När Persefone befann sig i underjorden, var jorden ofruktbar - hon var alltså även något slags vegetationsgudinna.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Selene

NEJ. Selene var den ursprungliga mångudinnan, men senare övertog Artemis hennes område i allt högre grad.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Pallas Athena

NEJ. Pallas Athena var visheten och rättvisans gudinna, samt Atens speciella beskyddarinna.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Afrodite

NEJ. Hon var kärlekens gudinna, därav ordet "afrodisiakum" för sexuellt stimulerande medel.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Iris

NEJ. Hon var regnbågens gudinna, vilket vi lätt kommer ihåg, när vi tänker på att regnbågshinnan i våra ögon också heter Iris.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Periandros från Korint

NEJ. Periandros var tyrann i Korint, men under hans styre hade staden en blomstringstid utan like. Därför räknas han till Greklands sju vise. Han försökte knyta internationella kontakter (med bl.a. Egypten och Lydien) och främjade tekniska utvecklingar. Bl.a. hade han planer på att bygga en Korint-kanal.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Solon från Aten

NEJ. Solon var arkont i Aten år 594,och visst en av de sju vise männen. Han räddade Aten ur en ekonomisk kris och införde nya lagar, som så småningom skulle bereda vägen för demokratin.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Polykratos från Samos

RÄTT. Polykratos var envåldshärskare på ön Samos och räknas inte till Greklands sju vise. Däremot främjade han kulturen och fick Samos att blomstra även i övrigt.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Thales från Miletos

NEJ. Thales var en filosof och vetenskapsman. Han var bl.a. lärare till Pythagoras och hade teorier om att vattnet var urämnet. En av de sju vise männen.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Pittakos från Mytilene

NEJ. Pittakos hjälpte till att avsätta tyrannen Melanchros och valdes till ensamhärskare på tio år. Under sin ämbetstid skapade han nya lagar, vände sig mot aristokratin och kunde avsluta de inre stridigheterna i staden. Även han var en av Greklands sju vise.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Darius (Dareios) I

NEJ. Darius I kom till makten i Persien först år 522 - men även han kuvade en del andra folk. Han är dock främst ihågkommen pga de inrikespolitiska åtgärder, som han genomförde.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Harpagos

NEJ. Harpagos var en medisk militär, som hjälpte till att störta kungen, som hämnd för att denne hade låtit avrätta hans son.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Astyages

NEJ. Astyages var kung i Medien, tills landet intogs av perserna år 550. Det var den första av många persiska erövringar.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Cyrus (Kyros) den Store

RÄTT. Cyrus den Store (eller Kyros - med grekisk stavning) hjälptes av Harpagos att göra revolt mot kung Astyages i Medien. Efter denna erövring fortsatte Cyrus att utvidga de persiska besittningarna, ända tills han dog år 529.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Miltiades

NEJ. Miltiades var en grekisk general under perserkrigen, som aldrig kom till Babylon. Dessutom var han bara ett år gammal vid Babylons fall.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Sidkia

RÄTT. Sidkia var Jojakins farbror, och även han sålunda av Davids stam. Men han hade en mycket svår uppgift som marionettkung.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Profeten Daniel

NEJ. Daniel var såväl i babylonsk fångenskap som i lejongropen, samt fick sia Belsassar om skriften på väggen (Mene tekel), men han var aldrig kung.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Serubabbel

NEJ. Serubabbel var den som fick föra hem de första judarna ur den babylonska fångenskapen, sedan Babylonien hade intagits av perserna.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Profeten Jeremias

NEJ. Jeremias hörde till "duvorna", som avrådde den nyinsatte kungen från en revolt mot babylonierna. Men på sikt var han chanslös mot patrioterna.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Apries

NEJ. Apries var kung i Egypten och slöt en allians med judarna mot Nebukadnezar. Men när det judiska upproret blev av, försökte han bara halvhjärtat att hjälpa till.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Slaget vid Salamis

RÄTT. Detta berömda sjöslag mellan greker och perser ägde rum år 480 f. Kr. och bidrog starkt till den grekiska slutsegern i perserkrigen.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Slaget vid Aricia

NEJ. Detta slag, där grekiska och latinska stammar slog tillbaka en etruskisk armé, ägde rum år 504, och faller därmed visst i vårt sekel.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Slaget vid Pelusium

NEJ. Slaget vid Pelusium stod år 525 mellan perserna under Kambyses II och egyptierna under Psamtik III. Perserna vann.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Slaget vid Cumae

NEJ. Här slogs etrusker och greker år 525, där grekerna framgångsrikt försvarade sitt handelscentrum.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Slaget vid Alalia

NEJ. Etruskerna hade gått ihop med karthagerna i detta sjöslag från år 535, för att bekämpa den grekiska utbredningen i Medelhavsområdet. Grekerna förlorade slaget och drog sig tillbaka från Korsika.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Akragas

NEJ. Akragas, dagens Agrigento byggdes av grekerna på Sicilien år 582.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Apolonnia

NEJ. Apolonnia, av vilket idag bara ruiner återstår, låg inom dagens Albanien och grundades år 588 av grekerna där.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Massalia

NEJ. Massalia är dagens Marseille och var den grekiska bosättningen som låg längst västerut, då den grundades år 600.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Panormus

RÄTT. Panormus är dagens Palermo och var från början en karthagisk koloni.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Dikaiarkia

NEJ. Staden grundades år 531 av grekerna vid Neapelbukten och bytte sedan namn till Potuoli, vilket ledde till dagens Pozzuoli.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Epikarmos

NEJ. Epikarmos, född 540, var bland de första som utvecklade komedin.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Exekias

RÄTT. Exekias hade sin blomstringstid mellan 550 - 525. Han är känd som vasmakare och för sina svartfigurmålningar.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Aeschylos

NEJ. Han var den förste av de tre stora grekiska dramatiker, som skapade tragedin, bl.a är Orestes-trilogin av honom.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Pindaros

NEJ. Pindaros, född 518, var den kanske störste lyriske poeten i grekisk litteratur.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Du svarade:

Anacreon

NEJ. Anacreon var en vandrande poet, som fanns bl.a. vid Polykratos hov i Samos och senare under Hipparchos sponsring i Aten, där han blev mycket uppskattad.

Tillbaka till frågorna .

.

.

.

.

.

.

webmaster@werbeka.com