I VILKEN STAD BOR DE?


Här nedan ser Du 20 namn. Om Du kastar om bokstäverna i varje namn, får Du fram en stad. Ett exempel: med hjälp av bokstäverna i namnet "TED BASUP" kan man få fram "BUDAPEST". Stadsnamnen är skrivna på respektive lands språk. Eftersom det här är ganska svårt, så får Du en ledtråd - landet, som staden ligger i.
Sätt en timer på 15 minuter och se hur många Du klarar. Ett riktigt bra resultat är 12 eller mer, 8 är hyggligt, genomsnittet ligger kring 5.
Lycka till!


LOVE PIROL (Storbritannien)
HANS WIGTON (USA)
SUSI EBENARO (Argentina)
RENATA VANI (Madagaskar)
ORION ERIDEJA (Brasilien)
OTTO NOR (Kanada)
CURT USIBE (Rumänien)
HERB GEIDEL (Tyskland)
MARS TADEM (Holland)
PETER WANN (Belgien)
BORIS KINSOV (Ryssland)
LISA REMEL (Frankrike)
AXEL DANARI (Egypten)
ROSA PALAVI (Chile)
OSCAR FINCANS (USA)
TOM KLOSCH (Sverige)
DINO MOVETE (Uruguay)
SABA IBADDE (Etiopien)
KAIN AGSA (Japan)
LARA VABIST (Slovakien)

Till .


Tillbaka till eller till av


last update: 10.1.1997 by webmaster@werbeka.com