GÖMDA BYGGNADER


Bakom varje fråga här nedan gömmer sig en bild på en byggnad. Bilden har delats upp i olika delar, och Du kan titta på dessa en i taget, tills Du kan svaret på frågan. Varje del är märkt med ett antal poäng (beroende på hur avslöjande den är) och genom att öppna den delen går Du miste om det antal poäng. Eller, med andra ord, Du får det antal poäng, som ännu inte är öppnade, när Du klickar på svarsrutan.
Om Du i exemplet bredvid hade kunnat gissa i det här läget, hade det funnits 3 + 3 + 2 + 2 + 1 poäng kvar, Du hade alltså fått 11 poäng.
Siffrorna bredvid frågorna nedan anger totalpoängen för frågan - de är olika, för att olika byggnader är olika svåra att känna igen. Ju svårare, desto högre totalpoäng.

Det är svårt att säga någonting om resultatet, eftersom man har en klar fördel, om man bor i närheten av en av byggnaderna, etc. Rent generellt dock:
Får man mer än två tredjedelar av totalpoängen, så är det utmärkt.
Får man hälften av totalpoängen, så är det fortfarande mycket bra.
Får man minst en tredjedel av totalpoängen, så är det godkänt.
Och kan man inte alls, så är det ingen katastrof, för att man kan bara inte ha sett alla byggnader som finns.

1) I vilken europeisk huvudstad finns denna byggnad? (30)

2) I vilken stad finns dessa byggnader? (25)


Tillbaka till eller till av


last update: 3.5.1998 by webmaster@werbeka.com