Vad vet Du om
1800-TALS LITTERATUR?


Här nedan hittar Du namnen på 20 författare från 1800-talet. Det är ganska många, men det behövs för att undvika alltför uppenbara kombinationer. Jag var i alla fall vänlig nog att ta med folk som Dickens eller Tolstoj.
Sedan hittar Du tre spalter, där det i den första står deras förnamn, i den andra hittar Du deras födelsestad och i den tredje spalten namnet på ett av deras verk. Du ska nu para ihop rätt uppgift ur var och en av spalterna med varje författare. För att underlätta det hela, så finns ett bokstavsindex längst till vänster. Ditt svar ska alltså bestå av tre bokstäver till varje författare - lämpligtvis från vänster till höger för respektive spalt (för så kommer det att stå i svaret).
Ett exempel? Om nu Goethe hade funnits med, hade svaret för honom kunnat vara t.ex. S - D - L. Allt klart? Lycka till! Och Du - Du behöver inte ha alla rätt för att få ett bra resultat.

Här kommer de 20 författarna i alfabetisk ordning:
Almqvist, Austen, Dickens, Dumas, Fogazzaro, Fontane, Galt, Ibsen, Keller, Machado de Assis, Melville, Mérimée, Moore, Pérez Galdós, Pusjkin, Schnitzler, Shelley, Tieck, Tolstoj, Twain

A Alexander Berlin Anatol
B Alexandre Florida, Missouri Anna Karenina
C Antonio Irvine, Ayr County Carmen
D Arthur Jasnaja Poljana Christine
E Benito Las Palmas Daniele Cortis
F Carl Jonas Love London David Copperfield
G Charles Mayo County Don Casmuro
H George Moskva Effi Briest
I Gottfried Neu Ruppin Emma
J Henrik New York Esther Waters
K Herman Paris Eugene Onegin
L Jane Portsmouth Frankenstein
M Joaquim Rio de Janeiro Huckleberry Finn
N John Skien Lawrie Todd
O Leo Steventon Maríanela
P Ludwig Stockholm Martin Salander
Q Mark Vicenza Moby Dick
R Mary Villers-Cotterets Peer Gynt
S Prosper Wien Sara Videbeck
T Theodor Zürich William Lovell

Till

Tillbaka till eller till av


last update: 25.11.1997 by webmaster@werbeka.com