Vad vet Du om
DE ROMERSKA KEJSARNA?


Här nedan hittar Du namnen på 10 romerska kejsare. (Jo, jag vet alla invändningar mot Caesar, men det tar vi en annan gång...) :-)
Sedan hittar Du tre spalter, där det i den första står födelse- och dödsåren, i den andra uppgifter som innehåller ett namn och i den tredje spalten finns blandade uppgifter. Som Du förstår, ska Du para ihop en uppgift ur varje spalt med var och en av kejsrarna. För att underlätta det hela, så finns en numrering av uppgifterna längst till vänster - och Ditt svar ska alltså bestå av tre siffror för varje kejsare - lämpligtvis från vänster till höger för respektive spalt (för så kommer det att stå i svaret).
Ett exempel? Om nu Tiberius hade funnits med, hade svaret för honom kunnat vara t.ex. 7 - 0 - 4. Allt klart? Lycka till! Och Du - Du behöver inte ha alla rätt för att få ett bra resultat.

Här kommer de 10 kejsarna i alfabetisk ordning:
Augustus, Caesar, Caracalla, Claudius, Galba, Hadrianus, Marcus Aurelius, Nero, Trajanus, Vespasianus

0 100 f.Kr - 44 f.Kr son + efterföljare: Commodus dog i Kilikien
1 63 f.Kr - 14 e.Kr föregicks av Nero började bygga Colosseum
2 10 f.Kr - 54 e.Kr Gaius Julius skyddsvall i Britannien
3 3 f.Kr - 69 e.Kr Agrippinas son krig mot Markomannerna
4 37 e.Kr - 68 e.Kr mördades av Macrinus "Veni, vidi, vici"
5 9 e.Kr - 79 e.Kr efterföljdes av Titus jättestora bad i Rom
6 53 e.Kr - 117 e.Kr Marcus Ulpius Thrakien, m.fl. nya provinser
7 76 e.Kr - 138 e.Kr 3:e frun hette Messalina Andra triumviratet
8 121 e.Kr - 180 e.Kr Octavianus ville se Rom brinna
9 186 e.Kr - 217 e.Kr Publius Aelius mördades 15. januari

Till

Tillbaka till eller till av


last update: 18.11.1997 by webmaster@werbeka.com