Vad vet Du om
MÅLERIETS HISTORIA?


Du har väl svarat på frågorna, innan Du tittar här?
Om inte, kan Du gå tillbaka till nu.

Först några ord om poängen:
Du får en poäng för varje rätt svar, dvs. maximalt 2 poäng/konstnär.

Resultat:
19 - 20 poäng: Du är professor i ämnet - eller borde vara det.
17 - 18 poäng: Utomordentligt - men Du har läst konsthistoria?
14 - 16 poäng: Mycket bra. Det finns ett genuint intresse.
10 - 13 poäng: Bra. Du har nog sett ett konstmuseum inifrån.
06 - 09 poäng: Det duger. Genomsnittet ligger vid 7,2
02 - 05 poäng: Konst och konstigt är nog synonymer för Dig.
00 - 01 poäng: Du har gjort fler tavlor än Du har tittat på.

Rätt svar:
Botticelli 8 (Sandro) 9 (Venus födelse)
Dalí 7 (Salvador) 3 (Surrealism)
Degas 5 (Edgar) 1 (Impressionism)
Goya 1 (1746 - 1828) 4 (Den nakna Maja)
Klimt 2 (1862 - 1918) 6 (Kyssen)
Picasso 3 (1881 - 1973) 5 (Guernica)
Rafael 0 (1483 - 1520) 8 (Skolan i Aten)
Rubens 6 (Peter Paul) 0 (Barocken)
Turner 9 (William) 2 (Romantiken)
Warhol 4 (Andy) 7 (Marilyn)

Till

Tillbaka till eller till av


last update: 20.10.1998 by webmaster@werbeka.com