SVAR TILL FLAGGOR OCH LANDSKODER


Medan 15 och mer är ett utmärkt resultat, och 10 fortfarande är bra, ligger genomsnittet mellan 6 och 7.


Tillbaka till eller till av


last update: 3.6.1996 by webmaster@werbeka.com