ALFABETISKA FRÅGOR OM GRUNDÄMNEN


Frågorna här nedan har två saker gemensamma: Alla handlar om grundämnen och alla börjar på respektive bokstav, som anges längst till vänster. (På "Q" finns det inget, beklagar.) Du får en poäng för varje grundämne som Du kan lista ut. Du behöver inte ha alla rätt för att nå ett bra resultat - en del frågor är ganska svåra.

Allt klart? Lycka till!

A: atomnummer 33 - kemisk beteckning As - stålgrå, spröd halvmetall - dess trioxid är ett mycket känt gift - används vid halvledartillverkning
B: kokpunkt 58 grader C - fryspunkt -7,3 grader C - en halogen - atomnummer 35 - används som flamskyddsmedel, medicinskt, vid färgtillverkning - ordet (grek.) betyder "stank" - kemisk beteckning Br
C: fryspunkt 28,5 grader C - atomnummer 55 - sällsynt, silveraktig, mycket mjuk alkalimetall - kemisk beteckning Cs - används i fotoceller och atomklockor
D: silveraktig tungmetall - en lantanoid - atomnummer 66 - används tillsammans med bly som strålskydd - kemisk beteckning Dy
E: kemisk beteckning Er - mjuk tungmetall - används till att färga glas rosa - atomnummer 68 - specifik vikt 9,062
F: ljusgul gas - en halogen - kemisk beteckning F - kokpunkt -188 grader C - atomnummer 9 - finns i kryolit och apatit - används vid framställning av freon, teflon
G: atomnummer 79 - fryspunkt 1064 grader C - kemisk beteckning Au - gulröd ädelmetall - renheten anges i karat - används till smycken, pengar och tandkronor
H: lättaste ädelgasen - brinner inte - används som bärande gas i luftskepp och ballonger - kemisk beteckning He - atomnummer 2
I: kemisk beteckning In - atomnummer 49 - specifik vikt 7,31 - silvervit, mycket mjuk metall - används som halvledare
J: kemisk beteckning I - en halogen - atomnummer 53 - används som desinfektionsmedel och som tillsats till vanligt koksalt
K: kemisk beteckning K - atomnummer 19 - silvervit alkalimetall - fryspunkt 63,3 grader C - dess klorater används som tillsatser i tänd- och sprängämnen
L: atomnummer 3 - kemisk beteckning Li - dess salter färger en låga röd och används medicinskt mot mano-depressiva sjukdomar - lösligt i alkohol
M: atomnummer 12 - silvervit - kemisk beteckning Mg - finns i dolomit, talk, asbest - användes förr till fotoblixtar
N: kemisk beteckning Na - silvervit alkalimetall - atomnummer 11 - fryspunkt 97,7 grader C - viktig beståndsdel av koksalt
O: kemisk beteckning Os - atomnummer 76 - specifik vikt 22,61 - tyngsta naturliga metall på jorden - finns i siserkit - fryspunkt 3050 grader Celsius
P: specifik vikt 21,45 - ädelmetall - används bl.a. till smycken - angrips av halogenerna - kemisk beteckning Pt - främsta producenter är Ryssland och Sydafrika
R: kemisk beteckning Rn - radioaktiv ädelgas - uppstår vid sönderfall av Radium - används medicinskt vid strålbehandling - atomnummer 86
S: lat. sulphur - ljusgul ickemetall - atomnummer 16 - fryspunkt 119 grader C - används bl.a. till vulkanisering av gummi - brinner med blå låga
T: mycket hård, men lätt metall - atomnummer 22 - finns i ilmenit - används i flygplan och raketer
U: tungmetall - atomnummer 92 - finns i carnotit - används som kärnbränsle - kemisk beteckning U
V: stålgrå metall - atomnummer 23 - specifik vikt 6,12 - fryspunkt 1910 grader C - dess trioxid är mörkgrön, dess pentoxid orange
W: kemisk beteckning W - fryspunkt 3410 grader C - finns i scheelit - används bl.a. i glödlampstråd
X: ädelgas - atomnummer 54 - kokpunkt -107,1 grader C - fryspunkt -111,9 grader C
Y: mjuk, silveraktig metall - kemisk beteckning Yb - tillhör lantanoiderna - finns i bl.a. gadolinit.
Z: blåvit metall - atomnummer 30 - fryspunkt vid 419,4 grader C - ingår både i mässing och nysilver.


Bernhard Kauntz, 2000

Till

Tillbaka till eller till av


last update: 15.11.2000 by webmaster@werbeka.com