VAD VET DU OM VÅRT SOLSYSTEM


Här nedan finns 15 frågor om vårt solsystem. I somliga krävs det mer än ett svar. Du får 1 poäng för varje rätt svar, alltså i fråga 1 kan Du få maximalt 5 poäng. Men Du behöver inte kunna allt för att få ett bra resultat.

Allt klart? Lycka till!

 1) Vad heter de fem yttre planeterna i vårt solsystem?

 2) Vilken planet ligger längst bort från solen?

 3) Vilken planet ligger närmast solen?

 4) Vilka är de två planeter som finns om var sin sida av jorden?

 5) Vad heter den största planeten i solsystemet?

 6) Hur många månar har Mars?

 7) Vad heter de?

 8) På vilken planet finns den "röda fläcken"?

 9) Vad är en astronomisk enhet?

10) Enligt nutidens forskning har Jupiter 17 månar. Nämn de fyra innersta.

11) Hur länge (ungefär) behöver Jupiter för ett varv kring solen?

12) Hur stort är avståndet till närmaste stjärnan utanför solsystemet?

13) Hur långt är solen från Vintergatans centrum?

14) Vad heter den största månen inom solsystemet och till vilken planet hör den?

15) Vilken måne upptäcktes år 1846 av William Lassell?Bernhard Kauntz, 2000

Till

Tillbaka till eller till av


last update: 16.10.2000 by webmaster@werbeka.com