STORA STÄDER


Uppgiften är enkel: Välj ut tre av nedanstående länder (fast inte det Du bor i) och skriv ner de tio största städerna. (Jag vet att storleken kan diskuteras och förändras, men uppgifterna är tagna ur FN:s statistik och är från början av 90-talet. Befolkningsunderlaget är beräknat på stadsområdet, förutom för Italien, där även förorter ingår.) Om Du kan fler än tio städer i ett land, måste Du välja, vilka Du vill ha med. Ordningsföljden spelar ingen roll, dvs. Du behöver inte rangordna dem i storleksordning. Du behöver heller inte kunna dem på landets eget språk, fast svaret anges så. (Utom för Bulgarien och Ukraina = engelsk stavning.)

Länderna är följande: Bulgarien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Ukraina

Du får det antal poäng som anges på svarssidan, dvs. 10 poäng för den största staden och sedan i fallande ordning. Följande poängtabell gäller för (väst)europeiska deltagare. Deltagare från övriga världen torde kunna öka sitt resultat med 75 poäng. (Den europe, som inte tror mig, kan ju försöka sig på städer i t.ex. Indonesien, Nigeria och Peru...)

Ett förslag till utvärdering:
156 - 165 poäng: Otroligt. Till och med Dina gissningar gick hem...
146 - 155 poäng: Super. Det är inte många, som har så goda kunskaper om städer som Du.
136 - 145 poäng: Jättebra. Det är fortfarande ett strålande resultat.
120 - 135 poäng: Bra. Du har nog sett Dig omkring i Europa - åtminstone på kartan.
102 - 119 poäng: Över genomsnittet. Det är inget fel på Dina kunskaper.
081 - 101 poäng: Genomsnitt. Tre, fyra städer i de stora länderna känner de flesta till.
057 - 080 poäng: Nja. Men Du hittar nog hem, om Du åker ner på stan...
030 - 056 poäng: Du kan ju alltid önska Dig en kartbok i julklapp.
000 - 029 poäng: Man borde väl - åtminstone - känna till huvudstaden i tre olika länder?

Om Du tycker att det är för enkelt, kan Du ju alltid tidsbegränsa betänketiden. Fem minuter totalt, för alla tre valda länder är ganska tufft. Lycka till!

Till

Tillbaka till eller till av


last update: 29.4.1999 by webmaster@werbeka.com