Vad vet Du om
1900-TALET?


Du har väl svarat på frågorna, innan Du tittar här?
Om inte, kan Du gå tillbaka till nu.

Först några ord om poängen:
Det gäller att få så poäng som möjligt. Du får noll poäng för varje rätt svar, och en poäng för varje år som Du missat med, dock högst tio per fråga. Om det rätta svaret t.ex. är 1937 och Du svarar 1943, får Du sex poäng. Svarar Du tidigare än 1928 eller senare än 1946 får Du tio poäng. Fast Du har ändå två decenniers marginal på varje fråga...
Och nu till den glada nyheten: Du får dra av lika många poäng som år som Du är född i in på 1900-talet. Det vill säga är Du född 1942 får Du dra av 42 poäng från Din totalsumma, är Du född 1980 får Du dra av hela 80 poäng. Detta för att man lättare kommer ihåg saker, som man har upplevt själv.

Resultat:
0 till minus 100 poäng: Du är ett geni. Men världen tror inte på Dig. Inte jag heller.
40 till 1 poäng: Enastående. Du minns lätt, men är också mycket allmänbildad.
80 till 41 poäng: Utomordentligt. Du har en bred bas och vet mycket.
110 till 81 poäng: Mycket bra. Du har koll på vad som hände.
140 till 111 poäng: Bra. Det är över genomsnittet.
170 till 141 poäng: O.k. Här hamnar de flesta.
220 till 171 poäng: Nja. Vilken planet trodde Du att det handlade om?
300 till 221 poäng: Varje 1 januari börjar ett nytt år, som får ett eget årtal...Rätt svar:

POLITIK:
 1) 1989
 2) 1941
 3) 1914
 4) 1967
 5) 1947
 6) 1901

VETENSKAP:
 7) 1969
 8) 1957
 9) 1956 *)
10) 1906
11) 1948
12) 1981

KULTUR:
13) 1936
14) 1914
15) 1922
16) 1905
17) 1956
18) 1924

IDROTT:
19) 1996
20) 1924
21) 1968
22) 1980
23) 1998
24) 1985

ALLMÄNT:
25) 1912
26) 1975
27) 1934
28) 1978
29) 1935
30) 1992*) Denna fråga är förmodligen den svåraste av alla ovanstående. Vem har någonsin hört talas om Werner Forßmann? Jag tog med den som en liten tankeställare....
Werner Forßmann var läkare. Redan 1929 förde han på sig själv en sond via en ven i överarmen till hjärtat och öppnade på så sätt vägen till hjärtröntgen och förståelsen för hjärtat i allmänhet. Fast förståelsen skulle dröja ännu - samtiden hade inget tycke för sådana "konster". Forßmann fick därför också föra in sonden självmant, eftersom ingen läkarkollega var villig att hjälpa till.
Och vår samtid är knappt bättre. Hur många kommer ihåg honom? Men hur många minns kungar och politiker, för att inte tala om krigshetsare som Churchill, Stalin och Hitler...
I biblioteket finns det en kort berättelse, som berör det här temat, under rubriken Historia.

Till

Tillbaka till eller till av


last update: 8.2.2000 by webmaster@werbeka.com